Onbekende zijdewinden en nog zo wat -12- een voorzichtige bijdrage aan de ontginningsgeschiedenis van onze omgeving door Jan Keuken De naam Zijdewind is voor bijna alle Niedorpers overbekend.Het gaat om het niet al te grote dorp ten noordwesten van 't Veld, liggend tussen het Verlaat en Schagen. Ik memoreer dat nog maar eens voor al onze lezers die niet al te goed bekend zijn met onze topografie, maar wel geinteresseerd zijn in onze geschiedenis. Een geschiedenis die zeker niet op zichzelf staat, maar heel vaak te maken heeft met de allerverste omgeving. En soms zelfs nog veel verder. Dat Zijdewind op een dijkje ligt dat zelf een zijdewind werd genoemd is waarschijnlijk nog steeds bij velen onbekend (hoe vaak daar ook over gesproken en geschreven is). Een foutje bij een Kromme Akker Om meteen maar een zinvolle zijsprong te maken: vriend John van Lunsen is bezig om in het buitengebied een oude vergeten waterput terug te vinden. En dan gaat het in feite om een inmiddels allang verdwenen bron met schoon drinkwater, waarvoor in het verre verleden buitengewoon veel belangstelling bestond. John gebruikt onder andere allerlei artikelen van Historisch Niedorp om als ervaren amateur-archeoloog op bepaalde ideeen te komen. Zo kwam hem een oud Informatieblad, nr. 13 uit 1989 onder ogen, met een artikel over de veldnamen in de Weerepolder. Uiteraard voorzien van een passend kaartje. De aanduidingen Bronland en Bronnenland, in de nabijheid van de Kromme Gouw, deden bij John een belletje rinkelen. Ik heb zelf dat oude artikel met het kaartje opnieuw met kritische interesse gelezen. Het zou weer heel goed kunnen dat er over bepaalde zaken anno 2013 heel anders gedacht behoort te worden. U weet wel: 'voortschrijdend inzicht'. Door de bank genomen kon ik me nog tamelijk goed vinden in de toenmalige verklaring van de diverse veldnamen, maar er was een belangrijke uitzondering. Aan de uiterste zuidwestkant van de Weerepolder was een smal kronkelig perceeltje getekend, lijkend op een kadedijkje, met de naam Kromme Akker. Maar tussen haakjes had ik eraan toegevoegd 'abusievelijk eerder een zijtwende genoemd'. Dat abusievelijk moet zeer waarschijnlijk worden weggelaten! Dat zal hieronder worden uitgelegd. Het kadedijkje heeft mogelijk nog een functie gehad om instromend water uit de Moerbekerpolder tegen te houden. De zuidwestelijke begrenzing van de Weerepolder met daarin een zijtwende Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2 Weerepolder Gemeente Winkel Grotc Kruisven Mocrbcker polder Kromme Akker oftcwcl Zijtwende Gemeente Nieuw e Niedorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 12