&tirljting "Üislnrisrb Ni?bor|f Informatieblad nummer 57 november 2011 Regionaal Archief ISSN 0928-7612 Het Armen- en Weeshuis aan de Dorpsstraat te Nieuwe Niedorp (Zie ook 'Armenzorg in Nieuwe Niedorp 1922-1929', op blz. 29)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2011 | | pagina 1