IJs-en Volksvermaak .staman» ^ttrlituuj "iitHtnruirli Nirönrp" Informatieblad nummer 54 mei 2010 Groote wedstrijd Hardrijden voor Dames om dea Grootea Rijd Wisse!beker NIEUWE NIEDORP. GROOTE WEDSTRIJD ISSN 0928-7612 PRACHTIGE IJSBANEN, ZONDAG 25 DECEMBER! OX DEN NIEDORPER RIJD WISSEL- BEKER. Afstanden 500 en 1090 Meter, Mejuffr. GÜNN1 DONKER «al ook starten DINSDAG 27 DECEMBER; Thans in bezit van W. Keet man. Afstanden 500 en 5000 nieter. Aanvang heide wedstrijden 1 uur n.m. Op 25 december 1938 werden grote schaatswedstrijden gehouden op 'De Rijd' Zie het artikel over Willem Keetman in dit blad. (advertentie Schager Courant 23 december 1938)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2010 | | pagina 1