"Hfttötcnfirtj Nifönrjf Informatieblad nummer 50 mei 2008 ISSN 0928-7612 't Hoefje tussen Nieuwe Niedorp en Winkel met de gashouder in volle glorie, omstreeks 1915. Piet Zwagerman memoreert in zijn levensverhaal nr. XXIII in dit blad de oprichting van de gasfabriek. De twee huisjes links zijn nu nog te herkennen maar de rest is in de loop der tijden volkomen veranderd, Boerenland werd paradijs voor middenstand zie 'Verdwenen middenstand' op blz. 8. Momenteel wordt de weg alweer helemaal gereconstrueerd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2008 | | pagina 1