5 Pater gardiaan Huissen: "Het roomse kind op de roomse school" De gardiaan streefde naar de ideale toestand van "het roomse kind op de roomse school". Hij stoorde zich eraan dat de roomse kinderen in Nieuwe Niedorp en Winkel nog steeds de openbare scholen bezochten. Op een bijeenkomst in het klooster op 7 april 1930 van de gardiaan met een dertiental vaders van schoolgaande kinderen, waren de aanwezigen éénstemmig van oordeel dat daar verandering in moest komen. Na enkele vergaderingen viel uiteindelijk het besluit dat garage Peereboom in Nieuwe Niedorp voor het bedrag van 750,00 340,00), 15 kinderen naar de r.-k. school in Heerhugowaard zou brengen en weer ophalen. Meer kinderen konden daar niet geplaatst worden. Met ingang van woensdag 30 april reden de auto's van Peereboom voor de eerste maal vanaf het klooster met de kinderen naar de school. De tijd van vertrek per auto's was zodanig geregeld dat de schoolkinderen vooraf de dagelijkse mis in de kerk konden bijwonen. Enkele maanden later bleek dat de ouders ten zeerste waren ingenomen met de nieuwe toestand. Omdat er een r.-k. school binnen de grenzen van de gemeente Nieuwe Niedorp in 't Veld stond, weigerde de gemeenteraad bij te dragen in de kosten. Ongeveer tien jaar later bedroegen de kosten van vervoer van de schoolkinderen 800,00 363,60) per jaar. De gemeente Nieuwe Niedorp verstrekte toen uitsluitend voor kinderen die meer dan 4 km verwijderd waren van de jongens- en meisjesschool in 't Veld, jaarlijks een subsidie van 30,00 13,64) per kind. Ook Oude Niedorp en Winkel verstrekten subsidie voor schoolvervoer van de r.- k. kinderen uit die gemeenten. Om de kas van het schoolfonds voldoende gevuld te kunnen houden werd er in de kerk zondags met de schaal gecollecteerd wat jaarlijks ongeveer ƒ400,00 181,82) opbracht. Toen het bericht dat de roomse kinderen de school in het dorp gingen verlaten de ronde deed, bracht burgemeester Pluister al spoedig een bezoek aan het klooster. Hij deed een beroep op het gemeenschapsgevoel om de r.-k kinderen op de openbare school te laten. Als deze vertrokken was de kans Het hoge gebouw links is de in 1919 in gebruik genomen r.-k. school in 't Veld. Schuin voor de school het in 1880 gebouwde Sint Anthoniusgesticht. De gebouwen zijn in 1974 afgebroken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 5