Van het bestuur Al eerder is er in de pers melding gemaakt dat Historisch Niedorp, evenals een aantal andere historische verenigingen, een onderzoek doet naar de verdwenen middenstand in West-Friesland. De uitkomst hiervan zal moeten leiden tot een door historicus Thimo de Nijs uit Den Haag te schrijven boek over de West-Friese middenstand vanaf het jaar 1850 tot heden. Secretaris/penningmeester Bert Kuiper en voorzitter Aat Wit hebben het onderzoek voor Nieuwe Niedorp op zich genomen. Zij zijn daar begin 2007 mee begonnen. Bert onderzoekt de periode vanaf 1850 tot 1900. Hij bezoekt regelmatig het Regionaal Archief te Alkmaar, waar het oud archief van Nieuwe Niedorp wordt geraadpleegd. Aat heeft inmiddels door onderzoek in het archief van de voormalige gemeente Nieuwe Niedorp en in oude kadasterboeken, gegevens verzameld vanaf 1880 tot 1980. Voor het tijdvak na 1980 moet veel gebeld worden naar diverse oud-middenstanders. Dit in verband met de wet op de privacy. Om tot een betrouwbare beschrijving te komen, die tevens geschikt is voor één of meerdere artikelen in ons blad, zoeken wij naar diverse wetenswaardigheden en bedrijfsgegevens van beëindigde middenstandsbedrijven uit ons dorp. Heeft u nog oude winkel- of kasboeken uit die periode in uw bezit laat het ons dan s.v.p. weten. Wilt u dergelijke gegevens liever niet openbaar maken, dan houden wij daar uiteraard rekening mee. Het zal duidelijk zijn dat gegevens in welke vorm dan ook, ten zeerste welkom zijn. Wie ons van dienst kan zijn wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met A. Wit, tel. 0226 411213. Honderd jaar klooster In dit blad treft u een artikel aan over de strijd voor een r.-k. school bij het klooster in Nieuwe Niedorp. Dit is één van de historische verhalen die zijn opgenomen in het te verschijnen boek "Klooster en Kerk te Nieuwe Niedorp 100 jaar (1907 - 2007)". Dit boek zal vanaf 19 november 2007 verkrijgbaar zijn bij onder meer Boekhandel Julius, Dorpsstraat 103 te Nieuwe Niedorp. Het boek telt 96 pagina's en heeft meer dan 50 illustraties. De prijs bedraagt 25,00 per exemplaar. Voor eventuele verzendkosten wordt 5,00 in rekening gebracht. Meerdere personen hebben meegewerkt aan de samenstelling van dit boek. O.a. Harry de Jong, verslaggever bij de Schager Courant, en Aat Wit, amateur-historicus, hebben een belangrijk gedeelte van de verhalen over het klooster en zijn omgeving voor hun rekening genomen. U vindt in het boek ook artikelen over: Hoe de reformatie in Nieuwe Niedorp is verlopen. Café Honig, later Botman. Buurtkinderen, ongeacht hun geloof, waren op 11 november en 5 december welkom bij de paters. Door toenemend verkeer meer kans op ongelukken bij het klooster. De komst van een nieuw benzinestation. De paters als veehouders. Oorlog en verzet en de betrokkenheid van de paters daarbij. "Manus" van het klooster, huismeester en koster. Een eigen kerkhof. Het pijporgel in de kloosterkerk. Het gebouw onder de kastanje. Zuster Ancillia Blijlevens, de komma tussen klooster en dorp. Fietstocht naar Assisi.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 3