-29- Een uitstapje van de bejaarden van Winkel naar Bergen in 1933 De heer De Greeuw uit Andijk stuurde ons deze foto. Op het bord staat: De Ouden van Dagen van Winkel, uitstapje naar Bergen 14-6-1933. Mochten er lezers zijn die deze foto ook bezitten en weten wie er aan dit uitstapje deelnamen dan vernemen wij dat graag. Een correctie In het vorige informatieblad (nr. 48) is verzuimd in het artikel "Over professor Maurits Visser" op bladzijde 10, een foto op te nemen van het huis van professor Visser in Wageningen. Hierbij alsnog de foto waarop de geleden oorlogsschade goed te zien is. sommige nog met een gangenstelsel verbonden. Deze inmiddels afgesloten en dus onzichtbare gangen zouden uit de 18e eeuw stammen, de tijd van de 'Bokkenrijders'. Volgens de oude verhalen ging het in die tijd ook al om een vorm van georganiseerde misdaad. Hoewel er in feite slechts sprake was van enkele diefstallen zouden 'roversbenden - somtijds gezeten op vliegende bokken om zich snel te verplaatsen - er lustig op los hebben gestolen'. Zowel bij de eenvoudige landlieden als bij de wat rijkere pastoors. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de berechting van 31 lieden die tijdens een gepaste foltering uit wanhoop van alles bekenden en verder maar wat namen noemden van nieuwe verdachten. Met als gevolg een soort heksenvervolging waaraan de toenmalige Limburgse justitie alsnog schuldig verklaard zou moeten worden! De goedgelovige gemeenschap slikte indertijd maar al te gemakkelijk alle verzonnen bedreigingen en beschuldigingen. Nieuwe Niedorp, 2007 (redactie)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 29