21 Tot dusver is er niets gezegd over de nieuwe wijk tussen het winkelcentrum en de Limmerschouw. Het geheel ziet er zeer leefbaar uit, of het nu gaat over de twee-onder-een-kap of de langge rekte woonvormen. De gebogen vormen komen zelfs uitermate plezierig over. De verschillende schuttinkjes aan de achterkant zijn een ander verhaal. Net als al dat tropische hardhout dat in deze wijk weer royaal aan steigers en beschoeiingen besteed lijkt. Of dat allemaal wel gecertificeerd is, ter bescherming van het oerwoud, is de vraag. Wat natuurlijk ook opvalt is de groep vrijstaande herenhuizen die met hun wel zeer verschillende architectuur een zowel wat speelse als eigenaardige indruk maken. Ze staan in hun eigenzinnigheid ook zo dicht op elkaar, dat het hier en daar weinig harmonieert. Dat is natuurlijk nauwelijks te vermijden als je de mens de vrije hand laat op nogal beperkte kavels. In Winkel is een opvallend huis neergezet aan het eind van de Trambaan en vóór het front van het oude markt- gebouw. Men heeft gepro beerd daar een oud-Hol lands tintje aan te geven en naar mijn gevoel is dat heel aardig gelukt. Het oude marktgebouw, beho rend tot Winkels erfgoed, blijft zichtbaar. Maar het staat nu heel wat minder opvallend te wezen en dat is voor het algemene dorpsgezicht geen verlies. Zó aantrekkelijk is het Een nieuw huis in oude stijl op een memorabele plaats in Winkel nou ook weer niet. Als het maar mag blijven tot in lengte van jaren! Monumenten hoeven niet mooi te zijn. Het uitzicht vanaf de Trambaan op de beschutte tuintjes Nieuwe Niedorp, oktober 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 21