l^tirljitng "HistortBrlj Nteèurp" Informatieblad nummer 49 november 2007 ISSN 0928-7612 M iPc(o' l p l Ter gelegenheid van het molenjaar 2007 hier een afbeelding van de houtzaagmolen "De Drie Gezusters" die ooit stond waar nu de Zaagmolenstraat is. Hij werd gesloopt omstreeks 1895. Het artikel op bladzijde 30 van dit blad refereert aan deze molen, niet te verwarren met het houtmolentje dat eertijds aan De Rijd stond.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 1