-14 Maar voor ik verder over Nijerop uitweid, moet ik eerst nog wat vertellen over 1958 toen wij nog in ons oude huis woonden. Op 31 mei van dat jaar waren wij namelijk 50 jaar getrouwd en het is een grote feestdag voor ons geworden, 's Middags hielden wij receptie bij kastelein Hees, in het café bij de kerk. En groot was de belangstelling bij ons gouden feest. Vrienden, buren en kennissen kwamen ons feliciteren. De kinderen waren er met hun kinderen, alle 9 kleinkinderen waarvan de jongste, Jacqueline van Ko Olie en Rita, nog geen twee jaar was. Maar dat kleine ding was heel niet verlegen. Zij liep zo vrij tussen al die mensen, alsof het voor haar de gewoonste zaak van de wereld was. Jan en Janke kwamen met hun zes kinderen van de bus af door het dorp. Het was een hele optocht, 's Middags is dat hele stel voor ons huis op de foto gegaan, 't Was een mooi groepje zo met z'n negenen, 's Avonds hadden wij onze familieleden allen in onze huiskamer. Daar hebben we met elkaar een gezellige broodmaaltijd gehad en tegen tienen was het feest afgelopen. Dat was maar goed ook, want de gouden bruid werd meteen ziek en moest braken en de bruidegom kreeg weer eens hevige kramp in z'n benen. Het was maar goed dat het niet later werd. Hoe moet dat als we 60 jaar getrouwd raken? Toen wij 55 jaar getrouwd waren, dat was twee jaar geleden in 1963, hebben wij het anders aangepakt. Wij zijn 'en pension' gegaan, zijn er tussenuit geknepen naar Bergen, want wij dachten dat wij niet aan felicitaties en drukte zouden kunnen ontkomen. Nu, dat zijn voor ons vijf mooie dagen geweest, heel mooi zelfs. Het jaar 1963 is een tamelijk slechte zomer geweest, maar die vijf dagen dat wij in Bergen waren, scheen alle dagen de zon. Het waaide wel hard, maar in het dorp had je daar geen last van en in het bos ook niet. Het was de eerste keer in ons leven dat we 'en pension' gingen en het is ons wel bevallen. Maar ja, wij troffen het goed met het weer, want als dat slecht is, is er op zo'n kale pensionkamer ook vast niets aan. Verder is ons leven hier in Nijerop tot nog toe zonder schokkende gebeurtenissen verlopen. Co heeft alle dagen nog haar huishoudelijke bezigheden en zij begint er wel eens naar te verlangen zelf verzorgd te worden. Ik help haar wel wat, maar het meeste komt toch op haar neer. Voor mij is hier een prachtige ontspanning, namelijk het biljarten. In het midden van het gebouw is een heel gezellig zaaltje ingericht waar een biljart staat en tafeltjes met stoelen. Men kan er kaarten, dammen, schaken, sjoelen, van alles is er. Maar de belangstelling gaat hoofdzakelijk naar de biljartsport uit. Ook mensen uit het dorp boven de 65 jaar hebben hier alle dagen vrije toegang en vast alle dagen wordt er gebiljart. Twee middagen in de week, dinsdag en vrijdag, is er soos. Dan zet een van de leden van de vrouwenverenigingen uit ons dorp thee en wij betalen dan 25 cent voor twee kop thee met een koekje of een beschuitje. De andere dagen niet, maar toch is er haast altijd volk in het zaaltje. Woensdagmiddag is het soos voor de dames van Nijerop, maar er mogen ook anderen komen. Dan is het voor ons taboe (behalve als er eens dia's vertoond worden). Het hindert niet, want er blijft nog 6V2 dag over en in de zomer laten de dames nog verstek gaan. Wij niet, wij biljarten door! De meubilering is gekomen van het ABC-fonds dat in elkaar getimmerd was voor dit doel. En de gemeente betaalt de huur aan de woningbouwvereniging. Voor het onderhoud van het biljart heeft de Niedorper Weezenadministratie al enige keren gezorgd en de biljarters hebben samen al eens een nieuw laken laten aanbrengen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 14