-13- De heer Bakker had natuurlijk heel wat te vertellen over de gang van zaken. En nog een paar anderen lieten zich niet onbetuigd. Namens allen die er toen woonden heb ik het woord gevoerd en natuurlijk het bestuur van de woningbouwvereniging bedankt voor al hun bemoeienissen. En in het bijzonder de heer Bakker, die door zijn doorzettingsvermogen heeft weten te bereiken dat Nijerop toch verrees, ondanks dat het zich eerst slecht liet aanzien. Ik dacht dat Bakker wel eens slecht geslapen had in die tijd, tussen de eerste inschrijving en de aanneming door de firma Koopman en Sepers. Nu, zijn vrouw beaamde dat ten volle. Ik wenste hem toen een slaap toe als 'op een rozenbedje' nu de zaak klaar is. 'Dat is U gegund mijnheer Bakker.' Ja, het is zeker mooi je volledig in te zetten voor allerlei zaken die het dorpsleven aan gaan, maar het brengt ook wel eens kwade dagen mee. Bakker had het ondervonden, maar hij had er zijn goede humeur niet door verloren. Voor ons dorp is dit flatgebouw een prachtding. Het ligt heerlijk met het front naar het zuiden, met een mooi uitzicht over de groene weiden van Noord-Holland. Een mooi groot gazon ervoor, met bloemperken lang de voorkant van het gebouw. Nijerop is echt een lust voor het oog. En ieder die met de bus uit Alkmaar komt, de SB of de N, gaat er vlak langs en denkt: dat is een lusthof! 't Is een flat met één verdieping. Wij wonen boven en met een heel gemakkelijke stenen trap kom je op de open galerij die achter langs het hele gebouw loopt en waar onze deuren zijn. Vanuit onze kamer is een deur die toegang geeft tot het balkon dat elke bovenwoning aan de voorkant heeft. Het uitzicht vanaf de galerij van Nijerop is intussen totaal veranderd

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 13