Het levensverhaal van Piet Zwagerman, deel XXII Afgesloten was er weer een belangrijke periode in mijn leven. Een periode mooi begonnen, maar door mijn langdurige ziekte ontijdig geëindigd. Toch is het een mooie tijd geweest, voor mij, zowel als voor Co, want zeer velen hebben intens meegeleefd met alles wat ons verbond met de gemeente en wat ons het laatste jaar overkwam. Laat dat dan de dank zijn! En nu is er een periode aangebroken in ons leven waarover niet zo heel veel is te vertellen. Langzaam, zeer langzaam, zoals ik al eerder schreef, kwam mijn genezing op gang en nooit meer heb ik enige arbeid in de tuin kunnen verrichten. Zelfs het onderhoud van ons voortuintje, dat wij toch graag in orde zagen, kon ik niet meer doen en dat was geldelijk nog een heel bezwaar. De man die het voor ons deed, rekende er voor die dagen, nog een heel bescheiden uurloon voor, maar toch kostte het 50 per jaar. En de groentetuin achter het huis gaf ik aan een paar buren in gebruik voor niets dan zo nu en dan wat groente, maar ze maakten er jammer genoeg niet veel van. In 1957 maakte het bestuur van de woningbouwvereniging plannen om een grote flat te bouwen voor echtparen boven de 65 jaar. Voor dat doel werd een stuk weiland aangekocht op de hoek Dorpsstraat-Terdiekerweg, eigendom van de heer N. Stammes die genegen bleek dat mooi gelegen terrein te verkopen aan de woningbouwvereniging. Er werd een zogenaamde burgerzinlening uitgeschreven, groot 200.000 a 414 die geheel en zelfs nog overtekend werd. Toen de eerste 100.000 er was prijkte de vlag op de toren. Het rijk gaf indertijd een grote toeslag op dergelijke gebouwen, ruim 90.000, zodat in 1958 de aanbesteding kon plaats vinden. Maar die aanbesteding werd een sof. De inschrijvingen van de verschillende aannemers waren zoveel hoger dan de begroting, dat er niets van kon komen. Maar de voorzitter, onze gemeentesecretaris W. Bakker gaf zich niet direct gewonnen. De plannen werden wat gewijzigd (wat goedkoper) en aannemer K. Koopman was bereid het te bouwen. En juli 1959, in die prachtige zonnige zomer, was het gebouw klaar en zijn wij erin getrokken. Wij wonen er nu al haast zes jaar en naar onze zin. Ons eigen huis en erf hebben wij verkocht en wij waren een van de eerste echtparen die zich lieten inschrijven voor het nieuwe gebouw. Niet omdat het ons daar niet meer beviel, maar ons huis was oud en tochtig en veel te groot voor twee oude mensen. Het is een goed besluit van ons geweest. Wel hebben wij hier geen verzorging, we huren enkel de flatwoning, maar er is centrale verwarming en dat is ideaal voor oude mensen. Geen kachel te stoken, geen gesjouw met kolen. In een koude zomer, zoals nu weer in 1965, is veel dagen de verwarming aan en als het te warm wordt draai je hem uit. Wij woonden hier al een goede maand, toen onze flat, 'Nijerop' geheten, officieel werd geopend met een receptie in de zaal van 'De roode Eenhoorn'. Als eerste spreker voerde burgemeester Baken het woord en hij deed dit op de hem eigen manier. Vlot, vriendelijk en ter zake. 't Is altijd een lust om hem te horen spreken. -12-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 12