rommelhok dienst deed. Er lag een hele berg lege flessen die mogelijk met de vroegere handel van W.C. Visser te maken had. Mijn vader mocht zich uiteindelijk de weinig trotse bezitter noemen van dat terrein met die trieste verzameling bouwwerken en hij prees de dag waarop hij dat allemaal voor weinig geld aan de nabije fietsenfabriek kwijt kon. Hij was opgelucht dat hij er, hoe dan ook, vanaf was. Maurits Visser doorliep de vijfjarige HBS in Amsterdam en vervolgens de hogere landbouwschool te Wageningen. Aan de universiteit in het Duitse Halle, in de buurt van Leipzig, bereidde hij zich voor op het examen voor de akte M.O. Landbouwkunde. Hierna ging hij het bedrijfsleven in en was hij ondermeer directeur van N.V. Visser's Landbouwkantoor in Amsterdam. Hij kreeg in deze tijd vooral bekendheid door de bouw van poldergemalen naar eigen ontwerp en de publicaties die hij hierover schreef. Vanaf de oprichting van de Landbouw-hogeschool in Wageningen in maart 1918 is hij hoogleraar geweest met als leeropdracht 'De Landbouwwerktuigen, de Afwatering van de Bodem en de Polderbemaling'. En dat tot aan zijn pensionering in 1948. Voor het studiejaar 1930-1931 werd hij gekozen tot Hogeschoolleider, oftewel de 'rector magnificus' zoals dat zo mooi wordt genoemd. Die functie mocht hij bij uitzondering nogmaals vervullen in de moeilijke oorlogsjaren 1940-1941 en 1941-1942. Visser was tevens directeur van het aan de Landbouwhogeschool verbonden Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen. Waarschijnlijk een tamelijk vanzelfsprekende functie gezien zijn vroegere achtergrond bij Visser's Landbouwkantoor. In januari 1916 woedde er een hevige storm die Noord-Holland in grote problemen bracht. Een dijkdoorbraak van de Amsteldijk zette de Anna Paulowna-polder onder water. Er waren zware beschadigingen van de zeedijken van de Groetpolder, de Vier -8- VISSER's LANDBOUWKANTOOR. - Valkenweg aan >t IJ- AMSTERDAM.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 8