tcvreden naar kijken; dank zij een paar nieuwe lenzen gaat het zien prima (een gehoorapparaat zorgt dat hij alles ook goed hoort). Geheelonthouding Toen hij achttien was, werd hij tegelijk met zijn vriend Cor Lodder lid van de ANGOB. Ze gaven zich op bij de leider ervan, ds N.J.C. Schermerhorn, die met zijn idealen voor hen een inspirerend voorbeeld was. Hij had zich in 1894 als achtentwintigjarige jongeman in Nieuwe Niedorp gevestigd. Zijn vrouw was een nicht van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), en in diens geest was deze predikant, die een zeer begaafd en meeslepend redenaar was, ook werkzaam; zo kreeg hij landelijk vooral bekendheid door zijn propaganda op het gebied van het anti-militarisme, o.a. als redacteur van De wapens neer, het maandblad van de Internationale Antimilitaristische Vereniging. Ook dit ideaal miste zijn uitwerking niet op Jaap, zodat hij hiervan eveneens lid werd. Hij is wel in dienst geweest (vooral om zijn moeder), maar nadat hij daar met een staking van twee dagen voor zijn overtuiging was uitgekomen, werd hij verder met rust gelaten. Dat was anders toen hij vier jaar later opgeroepen werd voor een herhalingsoefening. Nadat hij had geweigerd, kwamen politiemensen uit Den Helder hem ophalen. De eerste keer, toen Jaap aan het schilderen was bij de nieuwe school die toen werd gebouwd, ging het niet door, mede door tussenkomst van de burgemeester; maar de tweede keer, vlak voor Kerstmis, moest hij mee naar de Kromhoutkazerne, en vandaar naar het Huis van Bewaring in Utrecht. Later moest hij voor de Krijgsraad verschijnen, waarna hij naar Veenhuizen werd gestuurd, waar hij o.a. Piet de Vries (de man van Annie Broeijer) ontmoette. Omdat Jaap zo'n vier jaar ouder was dan de anderen, vroeg de directeur hem om te helpen de rust in de tent te bewaren, b.v. toen Henriëtte Roland Holst er een bezoek zou brengen. In april 1935 trouwde Jaap met Corrie Wildeman, die hij in de jeugdafdeling van de ANGOB had leren kennen. Ze gingen met een 'tijdelijke' vergunning wonen in een houten woning aan de Westerweg, maar zouden er met hun drie dochters 48 jaar blijven wonen. In de Blauwe Week werd vanuit dit huis, 'de Paddestoel' (dat later in steen is herbouwd, en waarin nu zijn jongste dochter met haar man woont), de collecte geregeld en het verspreiden van propagandamateriaal. Dat praktische werk lag hem beter dan een bestuursfunctie. In de tachtiger jaren, toen hij last had gekregen van een spierontsteking en niet meer zo goed kon lopen, zijn ze verhuisd naar een seniorenwoning; helaas is zijn vrouw zes jaar geleden overleden. Op 18 januari 1985 werd hem het ere-insigne voor het 60-jarig lidmaatschap van de ANDO opgespeld door ds. Nolthenius, die toen secr. ANDO Noord-Holland was; met gepaste trots laat hij ons de bijbehorende oorkonde zien. De afd. Niedorp telde toen nog 41 leden, waarvan een aantal in naburige dorpen: hetzelfde insigne werd toen uitgereikt aan mw. Hoitinga-Meintema (Winkel), mw. Joustra-Napjus (Slootdorp) en dhr. Middelburg (St. Pancras). Dit jaar zal Jaap Arts dus 75 jaar lid van de ANDO zijn! Atze en Maaike Keulen Aldus het artikel over Jaap Arts in 'Nuchter Bekeken' -6- Nieuwe Niedorp, mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 6