-31- Mededelingen van het bestuur Met leedwezen ontvingen wij het bericht dat op 18 april 2007 te Winkel is overleden onze oud-penningmeester Cornelis Wied ijk Vanaf de oprichting in 1982 van de stichting "Historisch Niedorp", waarvan hij initiatief-nemer was, tot en met het jaar 2000 heeft hij zijn beste krachten gegeven aan het beheer van de financiën. Gedurende deze jaren heeft hij veel bijgedragen aan het behoud van historische bouwwerken in Niedorp. Wij gedenken hem als een vakkundig bestuurder van onze stichting en hopen dat zijn vrouw en verdere familie de sterkte zullen vinden dit verlies te verwerken. Het bestuur van de stichting "Historisch Niedorp" Velen van onze lezers zullen langs andere weg vernomen hebben van het overlijden van Cor Wiedijk. Toch willen we hier in ons blad ook aandacht geven aan zijn heengaan. Samen met Maarten Aalbregtse, Jan Keuken, Jannie Kuiper-Wetsteen en Aat Wit riep hij in 1982 de STICHTING HISTORISCH NIEDORP in het leven. Aanleiding daartoe was in 1978 de onvrede met de plannen van de gemeente de schutsluis in het centrum van Nieuwe Niedorp te dempen en te vervangen door een aarden dam. Het verzet leidde tot restauratie van de vervallen sluis. Juist dezer dagen werd een alweer noodzakelijk geworden opknapbeurt uitgevoerd. Dat heeft hij niet meer mogen meemaken. Zijn vrouw en hij waren vorig jaar van de Laagzij verhuisd naar het Winkelmadepark in Winkel. Dat Cor oog had voor de schoonheid van de Dorpsstraat bewijzen de schilderijen die hij daarvan heeft gemaakt. Moge hij rusten in vrede! Verandering in het bestuur van de stichting Het bestuur maakt bekend dat op de laatste bestuursvergadering besloten is dat het secretariaat met ingang van dit jaar zal worden waargenomen door de penningmeester waardoor de heer Bert Kuiper secretaris/penningmeester is geworden. De redactie en verdere verzorging van het informatieblad blijven in handen van Jaap van Beek.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 31