-29- informeerde naar Opie's bijbel. "Die hew ik verkocht dominee," zei Opie, "dat leverde meer op den 't geloof ooit voor ons arme mense gedaan heb". Dat was een provocatie, want de bijbel met alle aantekeningen over geboorte en dood stond in de kast. Hij kwam er alleen nooit uit. Geschokt besloot dominee het dan maar over een andere boeg te gooien. "Soms," zei hij, "kunnen eenvoudige mensen zulke warme, zuivere gevoelens hebben. Onlangs sprak ik een eenvoudige vrouw die vertelde, dat zij de koningin had gezien. Ze had gehuild van ontroering, vertelde ze." Opie's prompte repliek was: "Deer ken ik ok wel om skreeuwe dominee. Niet om de koningin, maar om al die arme lui die dr met een rammelende maag achteran lope". Dominee besloot dit slagveld definitief te verlaten. Drees Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog trad de Noodwet Drees in werking. Het begin van een basisinkomen voor elke Nederlander van 65 jaar en ouder. Weer een aantal jaren later werd het recht op basispensioen onder Minister Suurhof vastgelegd in de Algemene Ouderdoms Wet. De totstandkoming van de Noodwet Drees is een zeer belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. Voor het sociale recht op ouderdoms pensioen is door de bond voor Staatspensionering heel lang gestreden. Oud en arm was eeuwenlang het lot voor het gros van de mensen die van jong af hard hadden moeten werken voor een karig inkomen. Oud, arm en afhankelijk. De Noodwet Drees was het begin van de bevrijding van dit lot voor massa's mensen. Niet voor niets werd met respect gesproken over 'Vader Drees'. Opa en Opie konden er niet over uit dat ze elke week geld kregen van de overheid. En dat ze daar recht op hadden. Het was geen liefdadigheid. "Twaalf gulden in de week weer je niks voor hoeve te doen!" zei Opie, verbaasd en bijna ongelovig haar hoofd schuddend. "Dat is toch een merakel m'n kind". 'Het geld van Drees' kwam voor Opa en Opie als geroepen. Ze waren al dik in de zeventig en het werk op het boerderijtje begon zwaar voor ze te worden. Het vee werd verkocht maar een paar schapen, natuurlijk een paar kippen en een hondje hielden ze in en om het huis. Helemaal zonder beesten, dat kon toch niet. En Opa hield z'n bouwtje waarop hij aardappelen en peulvruchten teelde voor de hele familie. Boelhuis De periode na verkoop van het vee heeft niet zo lang geduurd. Vooral voor Opie werd het wonen achter in het land, onder toch primitieve omstandigheden, te bezwaarlijk. Op een dag in 1953 werden de spullen van het bedrijfje openbaar verkocht. Ook het meeste huisraad moest weg want Opa en Opie verhuisden naar een piepklein kamertje in het tehuis voor Ouden van Dagen te Nieuwe Niedorp. Tijdens de verkoping ontstond een nogal ballorige stemming zoals dat wel vaker op een Toelhuis' gebeurde. De meeste oude spullen waartussen meer dan een halve eeuw was geleefd gingen voor een appel en een ei van de hand. Een trieste dag voor de tachtigjarige Kees en Jaantje. Maar ze waren niet door het leven verwend en namen de dingen zoals ze kwamen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 29