Hittema en zijn vrouw, die traditie te doorbreken. Ze zorgden ervoor dat ze als eersten bij de zaal waren en ze namen plaats op het toneel. Lichte opschudding. Verontwaardigde blikken en veel gemompel. Maar de traditie-doorbrekers gaven geen krimp. Ze hadden een kleine overwinning behaald. Het starre rollenpatroon was doorbroken. Daar genoten ze van op een licht triomfantelijke manier. Door hun kleine daad lieten ze blijken dat de bestaande machtsverhoudingen voor hen niet vanzelfsprekend waren. De kerk De kerk was voor Opa en Opie het instituut dat de machtsverhoudingen, bepaald door geboorte en geld, in stand hield. In een rechtvaardige God van Liefde konden ze niet meer geloven. Als God bestond zou Hij zoveel maatschappelijk onrecht niet toestaan. Ze lazen brochures en boekjes van de opkomende Socialistische Beweging en keken wat verder dan hun neus lang was. Opie mocht nog wel eens provocerend optreden. In een van de eerste jaren in Oude Niedorp kwam dominee op bezoek. Zoals de meeste mensen in die tijd stonden Opa en Opie ingeschreven als lidmaat van de Nederlands Hervormde Gemeente. Dominee werd ontvangen met thee en een koekje en na een inleidend gesprekje vroeg de zieleherder voorzichtig waarom ze nooit te kerk kwamen. Opie legde kort en duidelijk uit dat haar jeugdervaringen als halve wees en de harteloze houding van de kerkelijke autoriteiten toen tegenover haar moeder, de definitieve breuk met de kerk en het geloof voor haar betekenden. Ook Opa had geen enkele binding meer met de kerk. Dominee zuchtte en -28- Kerkje te Oude Niedorp naar een tekening van Marianneke Blanken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 28