Iets heel anders is de buitenkant van een aardig dorp. Je mag in deze tijd niet verwachten dat alle buitenwijken inmiddels zó met bomen en bosschages zijn opgesierd, dat er weer een authentiek dorpslandschap ontstaat waar slechts de kerktoren bovenuit priemt. Maar het omgekeerde hoeft natuurlijk ook niet. Als je vanaf de Westerweg Nieuwe Niedorp benadert word je zeer onaangenaam verrast door een opvallend witte uitbouw die alle blikken tot zich trekt. Een duidelijk voorbeeld van wat men 'de witte schimmel' pleegt te noemen. Het doet een beetje denken aan een wanstaltige caravan die iemand plompverloren op de dorpsrand heeft geparkeerd. Waarschijnlijk is er zonder een kleurverordening niets tegen te doen en heb je gewoon te maken met de uitzonderlijke smaak van een overigens heel normale dorpeling. Het Westfries Genootschap maakt zich ook steeds meer zorgen over het verdwijnen van het opgaande groen tussen de dorpen. Er worden de laatste tijd bijeenkomsten belegd die deze problematiek tot onderwerp hebben. Of het uiteindelijk iets op zal leveren? Laten we dat in elk geval hopen. -26- Een geval van 'witte schimmel' aan de rand van Nieuwe Niedorp, gezien vanaf de Westerweg Nieuwe Niedorp, mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 26