Misschien zag ik het verkeerd. In maart 1957 diende ik mijn ontslag in. In de eerstvolgende raadsvergadering nam ik afscheid. In de Schager Courant werd er nog een artikel aan gewijd: Nadat allen van gebak en koffie waren voorzien en wij nog wat gezellig hebben nagepraat, heb ik de vergadering verlaten en werd ik per auto thuis gebracht. -21- Nieuwe Niedorp nam afscheid van wethouder Zwagerman. Het is jammer dat U tengevolge van Uw gezondheidstoestand hebt besloten af te treden als wethouder en als lid van de raad, aldus Burgemeester Baken in de raad van Nieuwe Niedorp waarin de heer Zwagerman voor het laatst aanwezig was. Op 2 november 1945 werd U lid van de raad en tevens wethouder. Sindsdien hebt U onafgebroken de belangen van de gemeente vervuld op een wijze die getuigde van verantwoordelijkheidsgevoel. Dank breng ik namens alle inwoners van de gemeente en persoonlijk ben ik U erkentelijk voor de wijze waarop ik tien jaar met U heb mogen samenwerken. De heer Zwagerman dankte bewogen voor deze woorden van de voorzitter alsmede voor de goede samenwerking die er steeds geweest was met de raadsleden. Nimmer is er een wanklank gehoord en ondanks verschil van mening waardeerden wij elkaar. Ik voel mij weemoedig gestemd nu ik door lichamelijke omstandigheden het werk dat ik met enthousiasme heb gedaan neer moet leggen voor mijn zittingsperiode is geëindigd. Dankbaar ben ik, aldus de spreker, voor de vele blijken van medeleven die ik tijdens mijn ziekte mocht ondervinden. Woorden van waardering werden ook gesproken door de heer C. Koorn van Algemeen Belang, J. Lont als oudste raadslid, J. Wetsteen als pas toegelaten en beëdigd raadslid, door de heer W. Keesom en wethouder Ter Haar. Het huis van dokter De Boer aan de Dorpsstraat te Nieuwe Niedorp gezien vanaf de weg

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2007 | | pagina 21