Stichting Historisch Niedorp infoblad ten behoeve van de donateurs (verschijnt twee keer per jaar.) Inhoud van deze uitgave: blz. Opkomst en einde van het Radiodistributie tijdperk 1 Een zogeheten structuurvisie 7 Het levensverhaal van Piet Zwagerman, deel XV 15 Van gemankeerde molen tot zegevierend Schagerkogge-gemaal 23 Nu weet ik het, herinneringen van een schooljongen 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2004 | | pagina 2