Tussen ironie en verbeelding In de jaren 50 was er een architect die buitengewoon weinig op had met het verleden. Zijn naam was, als ik me niet vergis, Wieger Bruin. Hij had zijn vervaarlijke stempel al gezet op Nieuw Den Helder en op een van die troosteloze uitbreidingen van Amster dam. Ach, hij was eigenlijk helemaal een kind van zijn tijd. Oude markante gebouwen mochten gesloopt en 'nutteloze' wateren gedempt. Ik heb hem ontmoet in het Gulden Vlies in Alkmaar waar hij zijn plannen ontvouwde om de grachten in de binnenstad maar radicaal dicht te gooien en daarmee de nodige parkeerplaatsen te creëren. Daar hadden moderne steden behoefte aan. Ondergetekende heeft hem toen voor de voeten gegooid dat hij een van onze allermooiste Nederlandse stadjes zou vermoorden. Zijn repliek? 'Ach, elke gribus is schilderachtig.' Hij heeft wat Alkmaar betreft zijn zin gelukkig niet gekregen. Ik moest daar weer aan denken toen ik een grote advertentie in de Schager Courant zag. Het project 'de Waterkant' bij de entree van Winkel werd aan de man gebracht en wat durfde men te schrijven? 'Aan de buitenkant van het idyllische dorp Nieuwe Nie- dorp...' Daar had natuurlijk Winkel moeten staan, maar kennelijk vonden ze dat dorp niet idyllisch genoeg meer en daarom maar wat gejokkebrokt. Hoe zou het geweest zijn als het mooie water bij de entree van Winkel nou eens niet gedempt was? Dat het ten minste tot en met het marktgebouw in tact was gebleven? En liefst nog verder naar het oosten op hoogte was gehouden met wat scheidingswandjes en een paar electrische pompjes? Ik ben er absoluut zeker van, dat men in deze tijd de Winkeler Voorsloot nooit had dichtgegooid, maar hem op een passende wijze had opgewaardeerd. Maar 't is te laat. En dat 'jammer maar helaas' geldt natuurlijk ook voor enkele fraaie beeldbe palende bouwwerken uit het midden van Winkel die alleen nog op oude ansichten te bewonderen zijn. Zo heeft de waan van de dag al heel wat op zijn geweten. Men spreekt bij het project 'De Waterkant' over meerwaarde. Ik zie alleen verstedelij king. Net als bij die overdadige verflatting vlakbij 't winkelcentrum. Afstand van het dorpse (waar stedelingen vroeger nog wel eens hun neus voor ophaalden). Willen we misschien bewijzen dat we er eindelijk ook bij horen? Ik denk dat er wederom pijnlijke vergissingen begaan zijn die later door velen diep betreurd zullen worden. De ironie wil dat men straks vanuit De Waterkant prachtig uitkijkt over het restant van De Veert, ons historische vaarwater naar Winkel. In een zogeheten meerwaardig 'levensloop- bestendig' appartement. Dus voorlopig niet kapot te krijgen. Positieve zaken Ach, gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Er is een pracht van een woon boerderij gebouwd naast de oude trambaan (en nog wel schuin tegenover een bouw kundig ratjetoe). Petje af. Aan de andere kant van de trambaan staat nu ook een prach tig huis waar ik het al eerder over gehad heb. Maar dat is tot dusver niet of nauwelijks te fotograferen door alle rommel en malligheid op het voorerf. Wanneer ruimt men dat eens op?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 3