Kerkhof. Aan de westkant grensde Pieter aan het Hoge Kerkhof. Op zijn woonplek vinden we nu in onze tijd het huis van G.C. Keesom met de oud-christelijke naam Ora et Labora (Bid en Werk). Dat ligt gek genoeg niet meer aan het oude weggetje, maar is inmiddels geannexeerd en ondergeschoven door onze nieuwe verkavelingsweg, de Hartweg. Een belangrijke afwateringssloot loopt hier vlakbij en vrijwel op dezelfde plaats onder de weg door als op onze oude kaart uit 1819. Maar hij voert nu het water naar het nieuwe gemaal aan de Kamperweg in plaats van naar de Kostverloren molen, dus precies de andere kant op. Na een paar honderd meter zonder verdere bewoning aan de zuidkant van de Hartweg, kunnen we het oude pad weer oppakken. Daar staan nu twee boerderijen. De eerste is van A. Keesom en de tweede van J.A. Wit. In 1611 stonden hieromtrent zelfs vier woningen. De eerste was van Claes Claesz.Weel, die vast en zeker naar De Weel bij Zijdewind genoemd werd. Van hem lezen we: 'opt erff daar zijn huijs op staet gedolven vuijt het hooge kerckhoff, groot drie snees, belendt tzelve kerckhoff ten oosten ende suijen, Symon Pieter Jaep Heyns ten westen ende die wech ten noorden.(Een snees is ca 240 vierkante meter.) Uit deze merkwaardige zin maken we op dat Claes dat zogenaamde Hoge Kerkhof toch niet hoog genoeg vond voor zijn te bouwen woning en er eerst maar een hoogsteigen terpje voor opwierp. Van zijn buurman Symon Pieter Jaep Heyns wordt zoiets in elk geval niet vermeld, noch van Lijsbeth Jan Walichs die daar weer naast woonde. De laatste die voor de Nieuwe Sloot genoemd wordt is Pieter Lambert Aerians. Hij moet verreweg de meeste kerkelijke erfpacht betalen. Waarom is onduidelijk. Verder -7- Links de Hartweg met fietspad waaronder een deel van de Westerweg verdwenen is. We kijken hier vanaf en over het Hoge Kerkhof naar 'Ora et labora'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 9