dalen, en duidt op laagliggend land waar voornamelijk hooi vanaf gehaald werd. De begroeiing van zeer natte terreinen was door allerlei giftige planten vaak te ongezond voor begrazing. In gedroogde vorm verdween die giftigheid. Vandaar al die specifieke hooilanden in het verleden. De naam bosch duidt nog op het feit, dat er oorspronkelijk riet groeide en allerlei struikgewas. Van een echt woud was geen sprake. Boven het Zuideind had je verder het Noordeind van het Halebosch. Nog een ietsje noorde lijker begon het Buitenbosch. Daar stond tot voor kort een schilderachtig huisje dat zo schitterend bij dit slingerweggetje paste. Nu staat er een spiksplinternieuw huis van een zeer algemeen type. Ongetwijfeld heel comfortabel, maar enige aardige pittoreske kanten zijn er niet aan te ontdekken. En dat aan dit bijzondere weggetje (dat trouwens al meer klappen heeft gehad). Van het uitzicht op dorp en Halebos heeft men kennelijk ook genoeg, want er prijkt ineens een metershoge 'zichtwal' in de tuin. De privacy moet daarachter in elk geval aanzienlijk zijn toegenomen. Hoe het ook zij, dit plekje is al heel lang bewoond, want in 1611 treffen we hier ene Aerian Harmonsz. Aerianmaet. Het zou hem vast plezier hebben gedaan om na bijna vier eeuwen toch nog eens met name te worden genoemd. Bij het Riet van Halebosch moeten we waarschijnlijk denken aan het kleine stuk land dat zuidwestelijk van de woonplek tegen een voormalige zijbeek aanligt. Dit stukje land blijkt de laagste plek in de directe omgeving en dat verbaast ons natuurlijk niet. (Bijna anderhalve meter onder NAP.) Hoeken en Hornen Na het Buitenbosch volgt er een terrein met een zowel grappige als toepasselijke naam: Hoeken en Hornen, waarbij je je overigens afkunt vragen wat dan wel het verschil mag zijn tussen een hoek en een horn. In elk geval was hier vroeger een woonplek gesitueerd op een van de relatief hoogste plaatsen. In 1611 woonde hier o.a. Jan Cornelisz. Schoenmaecker die heel wat meer kerkelijke erfpacht moesten betalen dan de anderen aan dit slingerweggetje. Of op deze plaats voor een schoenmaker iets te verdienen viel mag ernstig betwijfeld worden. Hij moest overigens ook nog concurre ren met de vader van onze beroemdste Niedorper, Dirck Rembrantsz Het huis lag een -5- Een restant van de Beets met links De Driestal en rechts het Zuideind van het Halebosch.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 7