De bekende idealistische Kolonie uit het begin van de vorige eeuw was gevestigd op de hoek van de Westerweg en Velderweg (nu Rijdersweg) en boerde op 't Slik. Waar schijnlijk zonder 't te weten. Voor de Claes Dircks zal het in 1611 zeker niet onbekend zijn geweest, want volgens onze gegevens werd zijn woning er aan drie kanten door begrensd. De veldnaam was toen ongetwijfeld nog algemeen bekend. De Beesen Het heeft heel lang geduurd voor de Velderweg is aangelegd. De huidige driesprong werd wel aangeduid als 'het eerste erom'. Het landje in die eerste bocht, ingeklemd tussen een recht doorgaande bermsloot en de wegdraaiende Westerweg werd De Driestal genoemd, naar de nu vergeten naam voor een schoenmakerskrukje. Er liep een uiterst kort dwarsweggetje dat als Leugenweggetje werd betiteld. Ongetwijfeld omdat het bij het begin nog heel wat leek maar praktisch niets voorstelde. De naam doet sterk denken aan de zogenaamde leugendeuren die in sommige voor huizen in Twisk nog steeds te bewonderen zijn. Het Leugen weggetje lag feitelijk precies naast de plaats waar voorheen een 'Beets' liep, een moerasbeek die oorspron kelijk vanaf de relatieve hoogten van het Winkeler Zand naar het westen liep en een pracht van een veerverkaveling veroorzaakte tussen De Oosterkampen en een landpad richting 't Veld (een dorp dat overigens nog niet bestond). Dat tussengebied heette vroeger De Beesen waaruit in de loop der tijd de 't' was weggevallen. Eigenlijk dus de Beetsen. De Driestal was een laagliggend stukje land waar nogal eens 'tienen' oftewel wilgentenen geteeld werden. In de bocht woonde in het begin van de 17® eeuw de weduwe van Jacob Corn. Jacobs en aan de westkant Michael Sneeckis weduwe. (De naam Sneekes komt nog steeds voor in 't Veld!) Nu staat er alweer geruime tijd een dubbel woonhuis. Aan de oostelijke kant van de Westerweg werd de naam De Beesen ook gebruikt. In de zogenaamde Legger van 't Lantschot lezen we bijvoorbeeld over 'Saetlant in de beesen van het erom van de Westerwech, belent de wech ten westen'. (Saetlant is bouwland.) Het Halebosch Meteen na het Leugen weggetje komen we weer een veldnaam tegen, n.1 het Zuideind van het Halebosch. Een haal weide komt hier en daar in ons land voor, o.a. in beek- De z.g. 'Bijl' met de steel in 1819. De smalle perceeltjes en het landpad naar de Westerweg anno 1945.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 6