aan zo'n mooie ronde pijpbrug zoals hij eertijds bij het karakteristieke Winkeler raadhuis te vinden was (waar de naam De Pijp ons nog steeds aan herinnert)? Maar de Voorsloot van Winkel lag nu eenmaal op polderniveau en heel wat dieper in de oude kreekrug dan het boezemwater van Nieuwe Niedorp. Het lijkt erop, dat die Niedorper stenen brug zó hoog moet zijn geweest, datje er met een wagen pas met veel inspanning overheen kon komen. In ons informatie blad nr. 7 is nog eens een artikel geplaatst dat P. Zwagerman in 1958/59 voor het toenmalige gemeenteblaadje schreef. Daarin wordt inderdaad verhaald over een hoge pijpbrug met lange opritten waarbij de zogenaamde loopstraat van het dorp bij de brug zo'n ander halve meter lager lag dan de rijweg! Met een stenen trap kon men dan naar die Het woord 'meente' of 'mient' duidt hier niet zo zeer op de eigenaar, de gemeenschap zelf, maar eerder op de gemeente - en kerkelanden die men via deze brug kon bereiken. En daar waren er nogal wat van, zo tussen de Rijd en de Kampen. Om er alvast maar een te noemen: 't Slik. Dat was gelegen links van de Westerweg vóór de afslag naar 't Veld, en dan nog verdeeld in een Wester - en een Oosterslik. Het is nu wel duidelijk waar de wat misprijzende naam voor de Westerweg vandaan komt: de weg naar 't Slik, de Sliksteeg. Dat had dus helemaal niets te maken met een onaanzienlijk smerig weggetje. Wegen en weggetjes werden nu eenmaal vaak genoemd naar een of andere eind - of tussenbestemming. Neem de Terdiekerweg. Daar zijn er nota bene drie van geweest! Of een misschien nog mooier voorbeeld: de Nieuweniedorperweg die door de Nierepers vroeger altijd de Winkelerweg werd genoemd. t -2- De Westerweg gezien vanaf de ophaalbrug.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 4