Wij hebben er eveneens in kunnen bemiddelen dat een in het verleden geschilderd portret van Dirck Rembrantsz, dat eigendom van de gemeente Niedorp is, een plek heeft gekregen in de recreatiezaal van het gebouw. Doel van de Stichting Historisch Niedorp: Het behoud van historische bouwwerken in Niedorp, het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp in het bijzonder, alsmede het bevorderen van kennis en belangstelling betreffende het verleden van dorpen en buurtschappen die de gemeente Niedorp vormen. Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden: A. Wit, Dorpsstraat 205, 1733 AJ Nieuwe Niedorp. J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN Nieuwe Niedorp. E. Kuiper, Dorpsstraat 199, 1733 AJ Nieuwe Niedorp. M. Aalbregtse, Westerweg 14, Nieuwe Niedorp. J. Keuken, Zwagermanstraat 2, Nieuwe Niedorp. J. Kuiper-Wetsteen, Hornven 15, Nieuwe Niedorp. J. Smit, Burgemeester Kosterstraat 16, Winkel. T elefoonnummers: secretaris penningmeester voorzitter 0226 413392 0226 411226 0226 411213 Hij woonde en vverite aan de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp. Door zelfstudie ontwikkelde hïi zich van schoenmal er tot err bekend en gewaardeerd wetenschapper. Hij schreef meer dan 30 boeken over sterren-, zeevaart- en wiskunde, plus de ontwiUceling Zij' oassie was astronomie (->■-'.• aVe ci </tr- Hyondarhteid briefwisseling raeitaf van geleerden als Nicolaas Witsen en Chnstiaan De plaquette in de hal van de Van Nierophof

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 35