-32- een stier "gereden". Bij J.P. Wit betrof dat 24 koeien, bij J. Slovis 20 koeien, bij J. Pluister 16 koeien en bij K. Zeilemaker 22 koeien. Op de stierenhouderij waren drie stieren aanwezig. Jaarlijks werden de twee oudste stieren vervangen door twee jonge dieren. De twee stieren die op 3 augustus 1840 op de Beemstermarkt werden verkocht brachten tezamen 140 op. Voor de twee jonge stieren die werden gekocht moest ƒ110 worden betaald. Aan "drijfloon" voor het brengen en mee terug nemen van de stieren werd ƒ11 betaald. Het was gebruikelijk dat veedrijvers het vee naar de markt brachten. Als regel had de veedrijver van meerdere veehouders de koeien, schapen en dergelijke onder zijn hoede gekregen. De dieren werden bij elkaar gedreven en in een koppel lopend over de wegen naar de markt gebracht. Dat dit nogal wat tijd in beslag nam zal duidelijk zijn. Was het vee verkocht dan kon op de terugweg het door de boeren aangekochte vee worden meegenomen. De aan- en verkoop van stieren geschiedde door een bestuurslid van de "stierenadministratie". Deze bracht voor het gebruik van zijn rijtuig en vertering 6,15 in rekening. Tijdens de staltijd kregen de stieren behalve hooi ook lijnkoeken als voer. Voor 300 stuks lijnkoeken werd 35,25 betaald. De "stierenhouder" ontving een jaarsalaris van 150 met inbegrip van vrij wonen. De "stierenhouderij" te Nieuwe Niedorp was in de "armhuisboerderij" ondergebracht. De stieren werden door de bewoners van het tehuis verzorgd tegen een jaarlijks door de gemeentelijke "stierenadministratie" te betalen bedrag van 200. Er bestonden landelijke en plaatselijke voorschriften met verordeningen in het belang van de "stierenhouderij". Plaatsing plaquette Dirck Rembrantsz van Nierop Op 18 april j.1. is een op initiatief van de stichting Historisch Niedorp vervaardigde plaquette bevestigd aan één van de muren in de hal van het 40 apartementen tellende complex aan de Trambaan in Nieuwe Niedorp. Voor er met de bouw werd begonnen liet het Bouwfonds weten dat zij de naam "Prinsenhof' aan het gebouw wilden geven. Onze voorzitter, die daar in werd gekend, adviseerde de naam "Van Nierophofte gebruiken, naar de plaatselijke sterrenkundige en astronoom uit de 17e eeuw. Het Bouwfonds kon zich hierin wel vinden en volgde het advies op. Het bleek echter al spoedig dat de betekenis van de naam niet voor eenieder duidelijk was. Om daar meer bekendheid aan te geven hebben de bewoners in december vorig jaar de door ons bestuurslid Jan Smit geschreven twee boekwerken over Dirck Rembrantsz van Nierop aangeboden gekregen door makelaar Van Keulen uit Niedorp. Om de bezoekers van het gebouw ook te kunnen informeren heeft ons bestuur de informatieplaquette ontworpen. Deze werd gemaakt door Neon 83 uit Winkel, terwijl de kosten die eraan zijn verbonden gezamenlijk werden gedragen door de vereniging van eigenaren van het gebouw en de stichting Historisch Niedorp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 34