-30- Prijzen van vee en landbouwproducten Een beknopte vermelding van verkocht vee op de "armhuisboerderij" geeft een indruk van de veeprijzen omstreeks het jaar 1840. Op de markt te Hoorn werden verkocht: 1 koe 82,— 1 vaars (jonge koe) 60,-- 1 jong kalf 2,65 1 vet kalf 28,— 2 biggen a 4,50 9,— 1 vet varken 36,— 10 vachten van gemiddeld 9 pond a 0,75 per pond, totaal 64,10 Wat betreft de schapenteelt was er sprake van een goed jaar. Geschoren schapen werden verkocht voor 7 per stuk, lammeren voor 4 per stuk. Onderstaande staat van verkochte landbouwproducten vermeldt niet alleen de prijzen maar mag tevens representatief genoemd worden voor de soort van gewassen die anderhalve eeuw geleden in Noord-Holland Noord werden verbouwd. Prijzen van verkochte landbouwproducten op de "armboerderij": 3 zak tarwe a 8,— per mud 18 zak haver a 3,75 per mud 7 zak gerst a 4,— per mud 3 Vi zak lijnzaad a 7,50 per mud 40 bos vlas a 0,475 per bos 10 zak koolzaad a ƒ13,20 per mud 9 zak paardenbonen a 7,— per mud Bij andere bedrijven werd tevens verbouwd: rogge a 6,— per mud Aardappelen leverden in 1840 een zeer goede oogst op. Verbouwd werden: blauwe bloemen a 2,50 per mud witte Friese a 1,60 per mud kloosters a 1,10 per mud De thans veel geteelde landbouwproducten als kool en uien werden in 1840 blijkbaar nog niet in de Niedorperkogge verbouwd. Deze producten worden eerst in het jaar 1893 genoemd. Voor zowel de landbouw als veeteelt was het jaar 1840 voor de landman een gelukkig en gezegend jaar". "Het weer was uitstekend, het voorjaar groeizaam en zacht zodat het vee een maand eerder de weide in kon. Voor de boeren die tijdig hadden gemaaid viel de hooioogst gunstig uit." Na half augustus werd het weer ongunstiger met veel regen zodat het vee vroeg op stal moest worden gezet. Was men over het weer in 1840 voldaan, het jaar 1841 bleek daarentegen zeer nat te zijn met gevolg dat veel land onder water stond. De oogsten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 32