-17- Het levensverhaal van Pieter Kees Steen Als een loot van een oud West-Fries geslacht van boeren en tuinders ben ik geboren in de gemeente Nieuwe Niedorp. In een kleine stolpboerderij aan de huidige Leierdijk die daar vroeger nog Schulpweg heette. Vlak naast de molenkolk waar nu een electrisch gemaal op uitwatert. Geboren op 5 december in de strenge winter van 1916, met kermis op De Rijd. Tot mijn twaalfde jaar opgegroeid tussen de Zuider - en Noordzee in het land van wind en water. Tussen de flora en fauna van het polderland. Kennelijk een wat vreemd boerenjongetje, want mijn tante Scheringa noemde me het 'zielshopie'. Ik ging naar school in het mooie dorp met zijn vele bruggetjes over de voorsloot en de lange rij linden langs het water. Juffrouw Visser leerde me het abc en de tafels van 1 tot en met 10. De school stond indertijd aan een klein zijstraatje aan de westkant van de kerk. Ik had nog een zuster en een broer. Mijn broer is tijdens de oorlog in dienst van de Nederlandse Marine in Sicilië gesneuveld. Mijn vader Cor Steen heb ik niet of nauwelijks gekend. Toen ik zes jaar was werd hij opgenomen in een ziekenhuis waar hij enige jaren later overleed. De bekende dominee Schermerhorn werd toen mijn toeziend voogd. Hij spoorde me aan om Esperanto te leren. Dat was iets waar men indertijd heel veel van verwachtte. De boerderij aan de Leierdijk zoals hij er in het jaar 2003 bijstaat.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 19