-15- Kleding en voorschriften van de Veldtemer kloppen De Regulen ofte wel de algemene voorschriften voor de kloppen in 't Veld waren verdeeld in tien kapittels. Deze voorschriften handelden over kleding, gebed, vasten, versterving, het bewaren der eerbaarheid in kerk en gebed, de onderlinge liefde, eerbied en gehoorzaamheid aan de overste. Verder het bewaren van een goed geweten door biecht, gewetensonderzoek, recollectie en retraite, de diensten in de kerk en het volgen van regels. Lang niet alle klopjes konden dit volhouden en traden alsnog in het huwelijk. In de periode (vanaf 1608) dat Joost Boudewijsz Cats nog pastoor was van de Schager statie stelde hij ook vrome vrouwen aan die hem in zijn taak moesten bijstaan. Deze klopjes hielden het echter niet lang vol. Van de dertig wisten er maar een paar vol te houden. Eenvoud in levenswijze moest er zijn, versiering van de woning mocht slechts dienen om godsvrucht op te wekken. Al het overbodige was uit den boze. Dus "geen zijden gordijnen, tapeetzerijen, fluwele kussens of porceleyne lampetten". De dames dronken wel bier maar geen wijn tenzij het nodig was voor de gezondheid. Brandewijn mochten ze niet drinken, nee, het bleef bij "een stuk roggebrood, wat wortele in 't water gesoden, ofte sop in sout water gheweekt en een weinig vet daarover". Csl OJg^n-ce (ie, tont co?fLe-7'cc irnöni

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 17