De nadruk zal ook zeker vallen op het Hoge Kerkhof, alias het Oude. Dat ligt nogal voor de hand. Er blijft dus werk aan de winkel voor archeologen. De Oosterkampen tussen de Beijtsebrug (later de Valbrug genoemd) en de driesprong in de Westerweg vormt precies de grens tussen het lage Bee(t)sengebied en een wat hoger liggend gebied dat zich hier naar het noorden uitstrekt. Het gaat dan om een gemiddeld verschil van zo'n halve tot driekwart meter. Zo'n verschil stelt tegenwoor dig met z'n extreem verlaagde waterpeil natuurlijk niets meer voor, maar indertijd betekende het al gauw: redelijk bewoonbaar, of niet... Het is overigens opvallend, dat alle woonerven langs de Westerweg kerkelijke erfpacht hebben te betalen, nota bene met inbegrip van het Leugenweggetje. In 1730 koopt een zekere Jan Langeboer het grootste deel der oude kerkebossen op waaronder het Hoge en het Lage Kerkhof. Voor het Oosterstuk van het Slik had Jan blijkbaar geen belangstelling, want dat liet hij liggen. Zo zijn we weer terug bij onze Sliksteeg, de vermaledijde naam die al weer een eeuwigheid verkeerd begrepen is. Jan Keuken en Annet Klomp-Keuken -9- De boerderijen van A. Keesom en J.A. Wit aan de oude Westerweg, gelegen op en aan het Hoge Kerkhof. (Archiefbron o.a. OudN.N. nr.38a Erfpachte toecomende die kerck van Nieuwenieudorp anno 1611 (Zie ter vergelijking van een en ander ook ons informatieblad nr. 28 blz. 6-8.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2003 | | pagina 11