De onderhoudsplichtigen, met een deftig woord "de gehoefslaagderi'3van de zeedijk rond Kolhorn, mochten het benodigde riet "totte dijkage altijd gemaaid of geschoren in bossen op de dijk brengen", maar wel van een plek zo dicht mogelijk bij het "opgerede" dijkvak. Het opgespitte dijkvak werd dan op de bodem van nieuw groen riet voorzien en verder opgevuld met vers zeewier. Bij één van de vele dijkreparaties hadden de arbeiders het benodigde riet uit "de Lange Bosch" geschoren zonder dat de eigenaren van dit rietbos, in dit geval de gemeente Winkel en de grafelijkheid, er wat vanaf wisten. In het stuk wordt ook nog melding gemaakt van een dijkreparatie met hindernissen aan de zuidoostkant van Kolhorn. Op bovenstaande 17e eeuwse schets is het N.W. deel van de Braakpolder te zien. In de dijk bij Kolhorn zijn drie sluizen ingetekend. Woonhuis en schutsluis in de Kromme Gouw staan er ook op. Er staan vier molens op de schets: de Slijpersmolen en de watermolen bij Kolhorn zijn bekend. Maar er staat ook een molen midden in de Braak, waarschijnlijk is deze molen gebruikt bij het droogmalen van de Segerijd. Ook heeft Kolhorn een zaagmolen gehad, welke staat getekend op een eilandje langs de Voorsloot van Kolhorn. Op dit kaartje zien we de Heilige Geestbossen en de Sijgerlanden. De dijkwerkers Jaap Pieters en consorten hadden in opdracht van de gehoefslaagden "omtrent elf roeden wierdijk opgereden" en tot de grond toe uitgedolven. Het oude wier en riet moest eruit en nieuw vers bladriet en wier moest weer in het gat gelegd worden. Voordat de dijkwerkers aan de klus begonnen kregen ze te horen dat er goed riet in de onmiddelijke nabijheid groeide dat "tot een mattinge of beddinge in de kuil gelegd kon worden." Ze mochten "zo veel bekwaam riet als zij van doen zoude hebben, scheren onder de dijk ter naaster lage". Dus niet hap snap ergens wat maaien, maar van de kant af laag voor laag wegmaaien en binnen drie dagen moesten de centen op tafel. De plek waar het riet geschoren mocht worden was 't Sijgerland, gelegen dicht onder de dijk bij het voorschreven opgedolven dijkvak.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 6