er een goede architect bij een bouwplan betrokken dan behoeft een verbouwing of een nieuw gebouwde stolp het historisch aanzien van de dorpen of het buitengebied niet te verstoren. De stolpboerderijen in Niedorp Ook ons bestuur maakt zich zorgen over het mogelijk op termijn verloren gaan van de stolpen in onze gemeente; medewerking aan het inventariseren werd dan ook graag toegezegd. Voor het verzamelen van de nodige gegevens konden we de inventarisatie uit 1984-'85 raadplegen die van elke boerderij in copie bij de gemeente aanwezig is. De negatieven van de toen zo'n 300 gemaakte foto's zijn in bezit van ondergetekende en konden weer gebruikt worden. Onze inschatting was dan ook dat deze inventarisatie niet al te veel tijd zou vergen. Achteraf bleek dit niet juist te zijn ingeschat want in een tijdsbestek van 15 jaar hebben er wel de nodige veranderingen plaats gevonden. Dit betrof o.a. verandering van eigenaar of bewoner, waarvan de gegevens door de wet op de privacy moeilijk zijn te achterhalen. Het bleek ook dat er aan enkele tientallen stolpen grotere verbouwingen hebben plaatsgevonden met gevolg dat er in die gevallen opnieuw foto's gemaakt moesten worden. Opvallend is dat bij verbouwingen die de laatste jaren zijn uitgevoerd, beter met de oorspronkelijke bouwstijl rekening is gehouden. In een aantal gevallen is een niet verantwoorde verbouwing uit de vijftiger of zestiger jaren teruggebracht naar de situatie van voor die tijd. Dit betreft onder meer het vervangen van de grote ramen door zesruits raampartijen en het vervangen van golfplaat dakbedekking door riet of pannen. Hoewel later dan gedacht is de inventarisatie in juni 2002 afgerond. Dit betrof het grondgebied van de voormalige gemeentes Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel. Enkele gegevens over de inventarisatie Er zijn in totaal 251 stolpboerderijen geïnventariseerd, met inbegrip van de 13 stuks die na 1985 nieuw zijn gebouwd. Van dit totale aantal zijn er na 1950 ruim 40 stolpen zodanig door verbouwingen gewijzigd dat die weinig origineel meer genoemd mogen worden. Door brand of sloop gingen er de laatste 16 jaar 26 stolpen verloren. Als agrarisch bedrijf zijn er nog 65 in gebruik voor woonruimte, veestalling of bergruimte. In totaal genieten 6 stolpen bescherming als provinciaal monument en 3 stuks als rijksmonument. De boerderijenstichting van Noord-Holland "Vrienden van de Stolp" is gaarne bereid om advies te geven bij uw verbouwing, renovatie of restauratie van uw stolp. Het adres is Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen. Tel. 072-5816888. U kunt ook, voor gratis advies, contact opnemen met: W. Schagen, Leijerdijk 13, 1733 JA Nieuwe Niedorp, tel. 0226-411644. -28- Nieuwe Niedorp, oktober 2002

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 30