Inventarisatie van de stolpboerderijen -27- Dit aanbod werd in dank aanvaard waarop we vervolgens de steen thuisbezorgd kregen. Aangezien ondergetekende toen in het ziekenhuis lag en daar enkele weken zou moeten blijven, spraken wij samen af dat mijn vrouw zou proberen de gedenkplaat weer in "Winkelmade" herplaatst te krijgen. Daar was hij historisch gezien op zijn plaats. Aangezien er een paar jaar geleden een bestuurlijke samenwerking tussen een viertal verzorgingstehuizen, waaronder "Winkelmade", had plaatsgevonden onder de naam "Nijeschagha", werd er contact opgenomen met de algemeen directeur, de heer J. Bommer. Deze verleende alle medewerking met als resultaat dat op 1 juli 2002 de steen met een feestelijk tintje onthuld kon worden. Op die dag werd eveneens het 12-jarig bestaan gevierd van het vernieuwde gebouw. Dit vond plaats in aanwezigheid van de directeur, personeel, bewoners en naaste familie van op de gedenksteen vermelde personen. Onder de genodigden bevonden zich onder meer de heren H.M. van Zoonen, oud raadslid en C. v.d. Kommer, oud aannemer. Ter verhoging van de sfeer verzorgden de Hornblazers uit Kolhorn de muzikale opluistering van het geheel. In de jaren 1984-'85 hebben veel historische verenigingen meegewerkt aan een landelijke inventarisatie van alle typen boerderijen in Nederland. Met behulp van vrijwilligers heeft de stichting Historisch Niedorp toen alle boerderijen in de voormalige gemeentes Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel geïnventariseerd en gefotografeerd. Een paar jaar geleden kregen de historische verenigingen in Noord-Holland het verzoek van de stichting Regionale Geschiedbeoefening in samenwerking met de boerderijenstichting "Vrienden van de Stolp" om mee te willen werken aan een inventarisatie van de stolpboerderijen in Noord-Holland. Men maakte zich terecht zorgen over de snelle vermindering in aantal van dit, in onze provincie veel voorkomende, type boerderij en wil bezien hoe die vermindering kan worden tegen gehouden. In verband met een veranderde bedrijfsvoering is de stolpboerderij tegenwoordig weinig geschikt meer voor het agrarisch bedrijf. We kunnen ook in Niedorp ervaren dat reeds veel stolpen hun oorspronkelijke bestemming hebben verloren en zijn verkocht voor particuliere bewoning of voor andere doeleinden. Als het vervolgens komt tot aan- of verbouw dan gebeurt dit niet altijd met het juiste gevoel voor het historisch aanzien van de stolp. Door brand of sloop gaan er eveneens verloren. In enkele gevallen worden ze herbouwd voor bewoning maar dan wel naar de tegenwoordig te stellen eisen. Wordt Nieuwe Niedorp, 2002 door Aat Wit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 29