Sloop en herbouw van "Winkelmade" Wat niemand tijdens de opening in 1961 voor mogelijk zal hebben gehouden was dat bijna 30 jaar later het rusthuis niet meer aan de te stellen eisen bleek te voldoen. Na langdurige voorbereiding en veel bemoeienissen van het Rijk en de Provincie, viel het besluit dat het gebouw vrijwel geheel zou worden afgebroken met uitzondering van de keuken en de eetzaal, die grondig verbouwd moesten worden. De bouw van het nieuwe tehuis vond plaats volgens tekening en bestek van architectenbureau Wil Schagen uit Nieuwe Niedorp. In het vooijaar van 1989 werd met de sloopwerkzaamheden begonnen waarna in de zomer van 1990 de opening van het gerenoveerde bejaardentehuis plaats vond. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden waren de bewoners van het tehuis tijdelijk ondergebracht in de "Vijverhof' te Nieuwe Niedorp en in de door de woningbouwvereniging nieuw gebouwde bejaardenflats bij Winkelmade. Verdwenen gedenksteen Helaas bleek dat de gedenksteen uit de hal van het oude tehuis niet herplaatst kon worden omdat hij onvindbaar was. In april van dit jaar kreeg mijn vrouw een foto aangeboden voor de stichting "Historisch Niedorp". Tot haar verrassing stond op de foto de verdwenen gedenksteen afgebeeld. Ze vertelde aan de gever van de foto dat de naam van wijlen haar vader er ook op staat vermeld waardoor ze het erg jammer vindt dat de steen verdwenen is. Ze vernam dat de gedenksteen bij de sloop van het tehuis in een container tussen het puin werd aangetroffen en toen was meegenomen met de bedoeling er een salontafeltje van te maken. Als we er belang in stelden mochten we de steen wel hebben. -26- De sloopwerkzaamheden van het rusthuis in 1989.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 28