-25- met een oostelijke woonvleugel alsmede een kleinere afdeling met daarin o.a. de ziekenafdeling en een mortuarium. In december 1956 kon tot onderhandse aanbesteding van de bouw worden overgegaan aan de aannemersfirma Van den Kommer te Nieuwe Niedorp en van het glas- en schilderwerk aan de plaatselijke schilders Bijlstra, Snip en Langereis. Intrekking van de toegezegde lening Het was een buitengewoon grote teleurstelling voor gemeentebestuur en inwoners dat juist op de dag van aanbesteding de plaatselijke Boerenleenbank haar aanbod voor een lening van 500.000 introk. Dit had tot gevolg dat de uitvoering van het plan voor ruim twee jaren werd opgeschort. Als gevolg van de renteontwikkeling kon een dergelijk bedrag nergens anders worden geleend. Gedurende bijna twee jaren is dit links en rechts geprobeerd totdat eindelijk bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten een geldlening kon worden afgesloten. De aannemer trof zijn voorbereidingen waarna op 24 maart 1959 de eerste paal kon worden geheid. Op 8 december 1959 werd de eerste steen gelegd door burgemeester J. Baken. Op 1 oktober 1960 volgde de aanstelling tot directrice van zuster Blees. De officiële opening vond plaats op 31 mei 1961. Het rusthuis kreeg de naam van "Huize Winkelmade", te lezen op een bord dat werd opgehangen in een betonboog. Deze naam was het resultaat van een prijsvraag die onder de bevolking was uitgeschreven. De naam "Winkelmade" geeft de naam van het dorp Winkel aan en eveneens de plek waarop het huis is gebouwd, n.1. op een weiland of made. Ter herinnering tot in lengte van dagen, was in de hal van het hoofdgebouw een gedenksteen van marmer geplaatst met daarop vermeld enkele gegevens betreffende de bouw en de namen van degenen die zich hadden ingezet voor de totstandkoming van "Winkelmade". DIT GEBOUW IS DOOR DE GEMEENTE WINKEL GESTICHT KRACHTENS RAADSBESLUIT VAN 29 NOVEMBER 1955. MET DE BOUW WERD AANGEVANGEN OP 2 FEBRUARI 1959. J. BAKEN BURGEMEESTER TJ. POSTHUMUS J. BLAAUBOER WEIHOUDERS H. M. VAN ZOONEN SECRETARIS ARCHITECT AANNEMER RAADSLEDEN J. FUNHEER L. H0ITINGA W. OPPENHUIS N.WUN OUD RAADSLEDEN P. DEKKER J.SMIT J.C. BOSSEN, M. LEGUIT, FAC.V.D. KOMMER.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 27