Geslaagd en minder geslaagd Soms krijg je wel eens commentaar op stukjes over restauraties, verbouwingen en nieuwbouw binnen onze gemeente. Meestal positief en een enkele keer kritisch. Zo leverde het gerestaureerde monumentje tegenover de Aldi af en toe wat discussie op in verband met het erachter aangebouwde stuk dat nogal verschilt van het vooraan zicht. Ik heb daar heel weinig moeite mee, omdat het a. niet of nauwelijks zichtbaar is en b. juist in de afwijking van het eigenlijke monument aangeeft dat het er historisch niet bij hoort. (Bij de monumentale basisschool 'De Snip' is hetzelfde aan de hand.) In Winkel verdient m.i. de zeer geslaagde restauratie van nr. 81 de nodige aandacht! De mooie bescheiden gevel valt echter weinig op. Des te meer de belabberde toestand van het aardige villaatje aan de overkant. Het tamelijk unieke zeer lange ijzeren tuin hek is daar inmiddels aan buurmans kant gerestaureerd. Nu de rest nog. Aan de Langereis is op nr. 62 een geslaagde poging gedaan om een gewone stolp er wat speelser uit te laten zien door er een topgeveltje aan toe te voegen. Ik vind dat prima, omdat deze stijlvariant bij onze bouwcultuur hoort, maar je wint er heel weinig extra lichtinval mee. De boerenfamilies van vroeger sliepen nu eenmaal niet boven, maar beneden in een bedstee. En dat gold ook voor de meid en de knecht. Aan het noordeind van Zijdewind is weer een splinternieuwe stolpboerderij verrezen die er zijn mag! Aan de Westerweg heeft een oude boerderij nieuwe muren gekregen met opvallend mooie ramen plus een aardig topgeveltje. Dat kon de Westerweg na een recent geleden verlies best gebruiken. -22- Het fraai gerestaureerde huis van Puck de Groote in Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 24