-19- Juist i.v.m. de nog aanwezige Duitse bunker was het m.i. interessant geweest als ook dit merkwaardige militaire element behouden was gebleven. Het is trouwens uitermate betreu renswaardig dat het museumpje 'wegens brandgevaar' niet meer be zichtigd zou mogen worden. Na de ramp in Volendam lijkt men op dit terrein veel te ver doorgeschoten. fconmfcisiic*: Dienstgeheimen De Maaijer uit Winkel vertelde me hoe ze als schooljongens uit Barsingerhom de toren beklommen. Eenvoudig door er een fiets tegenaan te zetten, daar op te klimmen en je vervolgens door een opening te wurmen. Ook het deurtje kon dan van binnen uit geopend worden voor vriendjes die ook wel weer eens hogerop wilden. Puck de Groote had zich indertijd bijna laten lijmen voor een cursus 'luchtwachter'. Hij vertelde me datje dan o.a. allerlei vliegtuigtypen moest leren onderscheiden, Russische straalvliegtuigen van het type Ilyushin of Tupolev, om maar eens wat te noemen. Hij had al gauw bekeken dat het niets voor hem was. Het handboek Korps Luchtwachtdienst van bladzij tot bladzij vol dienstgeheimen was aan hem niet besteed. Klaas Swaag uit Barsingerhom behoorde wel tot de mannen die twee tot drie keer in de maand de lessen van majoor De Haas in café De Fortuin wilden volgen. De volgende namen schieten hem momenteel nog te binnen: Klaas Noot, Albert Marees, Jan Pieter Eriks, Ruud Mandemaker, Leen Hage, Johan Schenk, Dirk Bijl, Bert Wonder, Teun Kooy, Jan Kamp uit Winkel en Jaap Gou- wenberg uit Schagen. Er werden dia's vertoond om de silhouetten van genoemde vlieg tuigen te leren herkennen en men deed uiteraard aan de noodzakelij ke meldingsprocedures. Allerlei officiële en tot zijn schrik soms bijna vergane benoemings papieren werden voor mij te voor schijn gehaald. Zijn fraaie oorkon de hing gelukkig nog in het mu seumpje bovenin het oude raadhuis (zie foto). &&nQ€8óè&(ii wouwe dienst Bijhet wachtdienst onder? nu viqilantt V ps Een oorkonde van de Prins der Nederlanden ksWAÜ i.cR hentnncttinQ aan it voit« patm

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 21