-15- De verdwenen luchtwachttoren Tussen de Moerbeek en de Weereweg prijkt duidelijk zichtbaar in ons vlakke land schap een betonnen overblijfsel uit de laatste wereldoorlog, een Duitse bunker. Hij staat als het ware te wachten op een of andere vorm van bescherming en heeft daar ook langzamerhand wel recht op. Als onze geschiedenis geïllustreerd kan worden met wat echte bouwwerken moetje er niet te gauw je neus voor ophalen. Daar krijg je spijt van. Ten tijde van de zogenaamde Koude Oorlog stond achter het raadhuisje van Barsinger- horn op de zuidoostelijke punt van het voetbalveld een merkwaardige toren die velen zich waarschijnlijk wel zullen herinneren. Vanaf de Leekerweg kreeg je hem gemakke lijk in 't oog terwijl je er van de Heerenweg nauwelijks of geen zicht op had. In 1977 is hij op verzoek van de gemeente door Van der Bel uit Aartswoud gesloopt. Oren en ogen Wat was de functie van dit merk waardige bouwwerk? Het gaat hier om een zogeheten luchtwachttoren. Waarschijnlijk neergezet tussen 1952 en 1954. Men had in die tijd behoefte aan een waarschuwingssysteem om vijandelijke vliegtuigen uit het Oostblok tijdig op te sporen en greep daarbij als het ware terug op de aloude torenwachter. Vanaf een bepaalde hoogte zou men vijandelijke vliegtuigen hopelijk vroegtijdig opmerken waarna onze luchtverdediging zo snel mogelijk gewaarschuwd moest worden. Binnen een cirkel met een straal van zo'n zeven a acht kilometer moest dat met gezonde zintuigen kunnen lukken. Men nam aan dat, rekening houdend met de Neder landse weersomstandigheden, de 'oren' indringers vaak eerder zouden waarnemen dan de 'ogen'. In Engeland had men tussen '40-'45 bijzonder positieve erva ringen opgedaan met deze vorm van luchtverkenning. De luchtwachttoren van Barsingerhorn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 17