-13- Daarop mijn reactie (hier enigszins ingekort red.): Aan een abonnee. Als ge weer een stuk in de Schager Courant zet, onderteken dan met uw naam. Wees niet laf, schrijf niet anoniem U schrijft: Uit het onder zoek dat ik ingesteld heb, is gebleken, dat het op pure fantasie berust, dat de georganiseerde tuinbouw een boycot zou uitspreken Waar is de fantasie? Misschien aan uw kant? Verder schrijft u veel medelijden te hebben met de hypotheekhouder. Het is de Neder landse Spaarkas, dus geen particulier. Trouwens ons medelijden is aan de kant van Wit. Dat wij tot handtastelijkheden wilden overgaan is beslist een leugen. Hadden wij dat gewild, dan was dat gebeurd. Dan heeft U het over de terreur die we te verwachten zijn van Zwagerman c.s. Is het geen terreur dat een man als Ab. Wit, die geploeterd heeft van de vroege morgen tot de late avond dat die op z 'n oude dag van z 'n bedrijf gejaagd wordt en dat hij dan ook te stempelen kan om z'n f8,50 in ontvangst te nemen In de Schager Courant lezen we het volgende verslag ook enigszins ingekort Onder geweldig grote belangstelling (de grote toneelzaal van Ceres was geheel gevuld) vond donderdag 22 september de verkoping plaats van een huis Zoals wij vorige week hebben meegedeeld, had men zich bij de inzet reeds verzet tegen deze verkoop die bij executie plaats vond; verzet van communistische zijde. Zij zouden tot handtastelijkheden zijn overgegaan indien dit niet belet was. Als de notaris met personeel aanwezig is, neemt op het toneel, zowel voor als achter in de zaal, politiemacht plaats, terwijl de heer Mr. D. Breebaart Kz. als plaatsvervangend kantonrechter deze executoriale verkoop bijwoont. Het verschijnen van de politie macht ontlokt hier en daar in de zaal een gefluit, doch de politie op het toneel is zo tactisch om de deur, toegang gevende tot het toneel, te sluiten en achter de deur plaats te nemen. Als de algemene en bijzondere voorwaarden zijn gelezen wordt door de notaris de vraag gesteld, of iemand nog iets heeft te vragen, waarop een der aanwezigen behorende tot de verzetsplegers, de vraag stelt, of de boer die deze plaats koopt, de oude man (de tegenwoordige eigenaar) eruit zal moeten zetten. De notaris antwoordt, dat de koper zich zelf de levering moet verschaffen, waarop de heer Zwagerman de aanwezigen met nadruk hierop wijst en oordeelt, dat alleen mensen die op het toneel zitten zoiets kunnen doen. Dat is naastenliefde! Vervolgens neemt de verkoping een aanvang, eerst perceelsgewijze en als daarbij blijkt dat geen enkel bod wordt gedaan ontlokt dit herhaaldelijk een daverend applaus. Daarna de combinaties, van perceel 3 tot 7, staande op 4400, wordt op 40 gemijnd namens de hypotheekhouder. Het geheel staande op 12407,50 wordt daarna gemijnd op 550. De tweede hypotheekhouder, de heer A. Schene te Zuid-Scharwoude wordt door deze mijning eigenaar voor 12957,50. Opnieuw klinkt een luid applaus en de heer Zwagerman

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 15