Hierop volgt een ingezonden stuk: Mijnheer de redacteur. Beleefd verzoek ik voor het volgende een plaatsje in Uw blad. Naar aanleiding van de verkoping van het tuinbouwbedrijf van de heer Abraham Wit te Lutjewinkel en de actie die daartegen gevoerd is, zou ik het volgende willen opmerken. Mij werd verzekerd door ter plaatse goed bekende personen, dat om verschillende redenen voortzetting van zijn bedrijf voor Wit zeer moeilijk is. Verder schreef men dat de georganiseerde land- en tuinbouwers tegen deze daad zouden pro testeren. En een boycot zouden uitspreken over een eventuele opvolger van de heer Wit. Dit leek op pure fantasie te berusten. Dat de nijvere bouwer in een ongunstige positie verkeert is zeker waar en betreurenswaardig, maar heeft men ook een onder zoek gedaan naar de hypotheekhouder, of die de rente van z 'n kapitaal kan missen en ook misschien hard heeft moeten ploeteren om dit geld bij elkaar te krijgen? Na het bieden door een der aanwezigen, zich niet storende aan de communistische raadgeving dit niet te doen, wilde men tot handtastelijkheden overgaan.. Zo zijn onze manieren! Eerst strooit men pamfletten rond en wanneer niet iedereen zich wil onder werpen aan de wil van de heren Zwagerman c.s., zou men er maar op los willen beu ken. Toch hebben zulke dingen hun nut, ze leren ons de manieren dezer heren en welke terreur ons te wachten staat indien zij de macht in handen kregen. Een abonnee! -12- MARKT 23b- i j ouwMCtt pen* fAÜtoUl? ;j pa<VL02> 1 U8tvi aMUMEme Het marktgebouw in Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 14