brengen voor schuld zouden worden aangesproken en dat hun bedrijven publiek zou den worden geveild. Wat daaraan te doen? Op een jaarvergadering van de Noorder- marktbond stelden enkele tuinbouwverenigingen (ook de onze) voor, om die bedrijven 'besmet' te verklaren. Dat wil zeggen dat bouwers of boeren die zo'n bedrijf kochten of huurden nooit door anderen zouden worden geholpen en niet als lid van de vereni ging zouden worden toegelaten. Weinig konden wij vermoeden dat dit besluit ver strekkende gevolgen zou hebben. Het was notabene een van onze bestuursleden, de heer Abraham Wit uit Lutjewinkel, die als eerste gedwongen werd tot gerechtelijke verkoop van z'n bedrijf. Wij hielden er nog een vergadering over en er werd met algemene stemmen besloten, als het kon, de verkoop te verhinderen of alsnog in de war te sturen. De voorzitter P. Band en mijn persoon zouden de voorbereidende maatregelen treffen. Nu was P. Band eigenlijk geen man die dit kon doen. Hij was keurmeester van de NAK en praktijkleraar tuinbouw. Het openlijke werk kwam dus op mij neer. We lieten in Schagen pamfletten drukken die we nodig hadden om ze onder de marktbezoekers op donderdag 15 september te verspreiden. In hotel Ceres zou die dag de verkoping bij opbod plaatsvinden. Op die bewuste dag hebben H. Koom en ik ze verspreid. In de Schager Courant stond het volgende te lezen: 'Gevoerde actie betreffende een executoriale verkoop van het bedrijf van de heer Abraham Wit te Lutjewinkel. Verzet tegen executoriale verkoop. Donderdagmiddag 15 september 1932 vond ten overstaan van notaris H.J. van Veen te Zijpe de inzet plaats van een huis en erf en een nieuw gebouwd woonhuis, grote koolschuur en bouwland, eigendom van Abr. Wit te Lutjewinkel. Reeds voordat de verkoping was begonnen, hadden enkele personen op de tafeltjes in Ceres, waar de verkoping zou plaats hebben, biljetten gedeponeerd met het volgende: Van een nijvere bouwer, die zijn leven in noesten vlijt heeft gesleten, wordt heden, op last van zijn hypotheekhouder, de bezittingen verkocht. Na een leven van harde arbeid staat voor deze man nog slechts armenzorg of ontbering open. Dat, land- en tuinbouwers, zijn wellicht ook uw vooruitzichten. Daarom besloten de georganiseerde land- en tuinbouwers tegen die daad te protesteren en een boycot uit te spreken over de opvolger in dit bedrijf. De boycot wordt gesteund door de organisatie ter plaatse en omgeving. Vandaag Hij, morgen Gij! Land- en tuinbouwers, Wie zich aan een ander spiegeltBiedt en koopt daarom heden niet! Een opwekking dus om niet te bieden en toen een onzer plaatsgenoten, zich niet storende aan deze opwekking, toch een bod deed, toen bleek dat bedoelde personen het niet slechts bij deze opwekking wilden laten, maar bleek men geneigd te zijn straffe maatregelen te nemen en dreigde tot handtastelijkheden over te gaan.. Toegesnelde personen wisten dit te beletten.. Het spreekt vanzelf dat dit ongewone gebeuren op een verkoping nogal wat beroering teweegbracht en dat men zeer nieuwsgierig is hoe deze kwestie zich, op de dag der toewijzing, zal oplossen. -11-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 13