We hadden nog een bunder bouwland achter ons huis en nog een stuk aan het Paadje dat ons eigendom was geworden bij de verkoping van de grote boerenplaats van Jb. van der Stok (de burgemeester die ons getrouwd heeft). Achter een grote boerderij midden in het dorp lag een stuk land van ongeveer 30 ha. dat helemaal doorliep tot aan de Langereis. Het was een van de aller grootste boeren bedrijven van Nieuwe Niedorp. In de tijd van de lage landprijzen op het laatst van de 19e eeuw was eigenaar Pieter Haringhuizen door armoede genoodzaakt de plaats te verkopen. Zelf had hij er meer dan een ton voor gegeven en bij de verkoping bracht hij slechts f 33.000 op. In 1895 of '96 kwam die plaats in handen van een heel rijke boer uit Twisk. Heuvel was zijn naam en een dochter van hem was met Jb. van der Stok getrouwd. Ze kregen de plaats cadeau. Maar zo'n twintig jaar later was ook Van der Stok weer genoodzaakt te verkopen. Hij was namelijk met enige anderen eigenaar van de 'Noord-Hollandse Bank'. De bank had zeker gevoelige verliezen geleden en de plaats ging aan de balk..Het werd een publieke verkoping en het bedrijf werd in stukken en brokken overgenomen door vele kopers. Behalve het huis met het land tot het Paadje. Dat werd gekocht door Maarten Boot voor zijn dochter en schoonzoon Jaap Wetsteen. Tweederde deel van de landerijen lag achter het Paadje en dat werd volledig versnip perd. Ik bood op het allereerste stukje in de verwachting dat het wel zou worden gemijnd, maar ik bleef eraan hangen. Ik heb het toen gescheurd, maar moest er voor overpad wel een graspad in houden. Daar heb ik een paar jaar mosterd verbouwd. -8- De boerderij van achtereenvolgens P. Haringhuizen, Jb. van der Stok en J. Wetsteen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 10