Skoolreissie 1935 "Verliefd op Juf Bloemendaal" uit het vorige mededelingenblad van november 2001, was nog niet het einde van het verhaal. Nu, in mei 2002, kan ik vertellen over de vele reacties op het artikel. Onze Juf Annie (Antje Marijtje) werd geboren op 2-2-1910 en is dus dit jaar 92 jaar geworden. Ze schreef mij dat het haar bij het zien van de foto van het skoolreissie uit 1935 nog steeds verdriet doet dat ze er zelf niet op staat. Ze stuurde een krantenknipsel uit de Zuid- Afrikaanse krant "de Nederlandse Post" met een stukje uit de bundel "Spijbelen", geschreven door Simon Carmiggelt. Hij beschrijft daarin de gebeurtenissen van een schoolreisje naar Artis en de verantwoording die de onder wijzers dragen moeten. Ze schreef daarbij in de marge: "Gelukkig niet één verdronken bij Camperduin. Dat ken ik zeer goed. Ging alleen de duinen in, verdwaalde, maar kwam weer thuis, leuke herinnering, ongelukkig geen foto!" Ze staat dan ook niet op de foto. Onze Juf Annie van weleer is al sinds een jaar niet meer in staat te reageren op toch een flink aantal brieven van haar oudleerlingen uit haar Niedorpse periode, waarover ik heb geschreven in november 2001. Haar zuster in Apeldoorn vertelde mij dat ze een brief ontvangen had waarin Annie schreef dat ze plotseling zoveel kaarten en brieven van haar oudleerlingen had ontvangen. Het mededelingenblad van Historisch Niedorp bereikte haar overigens pas februari 2002. Daarna zijn geen berichten of reacties meer ontvangen.De ongeveer 1949 geboren dochter van Juf Annie woont zo'n twee uur vliegen van haar moeder te Serenitas. Ze heeft een gezin, is huisvrouw en werkt bij een vereniging voor kankerbestrij ding. door Arie Pijper Juf Annie Bloemendaal, op 24-jarige leeftijd. Een intelligente vrouw die lezingen gaf in 't Engels, Afrikaans en Nederlands, o.a. in Scandinavië, Nederlands-Indië en in veel staten van Zuid Afrika.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 3