-29- Tergant maakte zijn eerste gedateerde knipsels in 1811. Ook in zijn vroege knipsels is de door Tergant ontwikkelde stijl al volledig aanwezig. Door de vaste indeling en de steeds terugkerende motieven zijn zijn knipwerken direct herkenbaar. Ondanks het feit dat Tergant van de in zijn beginjaren ontwikkelde stijl nauwelijks afweek zijn er in zijn latere knipwerken toch enige veranderingen te ontdekken. Het meest opvallend is wel dat hij vanaf 1829 zijn knipsels niet meer uit één stuk knipte. Het midden medaillon en het randschrift zijn nu los van de knipsels, zo ook de teksten in de spreukbanden. Al deze veranderingen zoals het voorknippen en het vereenvoudigen van de sierranden lijken door Tergant te zijn bedacht om sneller te kunnen werken en de knipwerken aanlokkelijker te maken, om zo zijn klanten een grotere en meer aantrekkelijke keuze te bieden. Want dat Ar ie klanten had blijkt duidelijk uit een schrijven uit 1840 van Klaas Slooves, de toenmalige burgemeester van Winkel, aan de Staatsraad-Gouverneur van de provincie Noord-Holland: "en heeft nu sinds eenige jaren zich genoodzaakt gezien om met het uitgeven van knipwerk in zijnen behoeft te moeten voorzien." De Staatsraad-Gouverneur antwoord: "aan Tergant te doen teruggeworden nevengenoemd knipwerk en de som van 25,Helaas blijkt niet uit deze stukken welk knipwerk Arie Tergant aan koning Willem I heeft verzonden. Arie was ongehuwd en had in Winkel geen naaste familie. Hij was nu 66 jaar oud en woonde bij Pieter Thiel. Hij was een zedelijk en braaf burger. Arie Tergant had naar wij aannemen in zijn laatste levensjaren buiten de inkomsten van zijn knipwerken geen andere middelen van bestaan. Op het eind van zijn leven woonde Arie aan de Hoogzijde met de armlastige weduwe Nienumtje van Leeuwen in één huis. Hij maakte in zijn laatste levensjaar een hartknipsel met dezelfde tekst als die van zijn eerste spreuken knipsel: "Gedenk te sterven." Arie Tergant overleed in een huis aan de Laagzijde te Winkel op 12 september 1852. Zijn overlijden werd aangegeven door Arien Korff en Hendrik W. Melchior, heel- en vroedmeester te Winkel. Een papierknipsel door Ar ie Tergant vervaardigd in 1844. (in particulier bezit)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 31