-17- Jansz was in Turkse slavernij geraakt en zat gevangen in Algiers. De burgervaders van Winkel, Nieuwe- en Oude Niedorp waren ten slotte overeengekomen dat er voor het losgeld van Pieter Jansz in de genoemde dorpen huis aan huis gecollecteerd mocht worden. Uit een zogenaamde zeeliedenbeurs werd ook wel eens een losgeld betaald. Zo'n beurs bestond wel in Aartswoud maar Winkel en Niedorp bezaten niet zo'n verzekering. Of Pieter Jansz weer gezond in Winkel is teruggekeerd is mij niet bekend. De Zomer van Hoorn In 1663 verklaren Schout, burgemeesters en schepenen van de stede Nieudorp in het andere archiefstuk, dat negen jaar geleden de jonggezellen Jan Cornelisz Sweed en Hendrik Jansz, geboren en inwonende burgers van Nieudorp als bootslieden zijn uitgevaren naar "de Straet". Ze hadden aan gemonsterd bij schipper Jacob Zomer van Hoorn op het schip met de toepasselijke naam "de Zomer" van Hoorn. Volgens ontvangen informatie waren beide Niedorpers op de uitreis door Turkse roofschepen aangevallen. "De Zomer" werd in brand geschoten, de beide Niedorpers en andere bemanningsleden werden uit zee gered en werden uiteindelijk in Algerijnse kerkers gevangen gezet. Toen ze weer wat bijgekomen waren van de schrik werden beide heren in Algiers op de slavenmarkt verkocht. Ze waren in 1654 dus al slaaf. Jan Cornelisz Sweed is in 1663 nog steeds in slavernij, maar in Niedorp had men vernomen dat Sweed goede hoop had om bij de ophanden zijnde "generale verlossinge" vrij te komen. Voor Hendrik Jansz was blijkbaar al voldoende losgeld betaald want in 1663 was hij al een vrij man. Hendrik Jansz logeerde nog wel bij onze consul in Algiers, want voor hem moest namelijk nog "rantsoengeld" betaald worden, waar de Niedorper overheid wel voor moest zorgen. Maar uit deze verklaring kunnen we toch opmaken, dat met een beetje veel geluk Hendrik Jansz en zijn maatje Jan Cornelisz Sweed tenslotte toch wel weer in hun geboortedorp Nieuwe Niedorp zijn teruggekeerd. Jan Backer uit Winkel in Turkse slavernij De kerkeraad van Winkel krijgt op 12 november 1669 een brief van de predikant van Smirnen (Zmima). Deze predikant sprak in Constantinopel met de zeeman Backer. Ongetwijfeld was Backer nog een jong matroosje toen hij in gevangenschap raakte,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 19