-13- Het einde We stellen ons voor dat de tand des tijds intussen behoorlijk aan het Torenhuis heeft geknaagd. Dat het misschien ietwat bouwvallig is geworden, zo zelfs, dat er ergens in de 19e eeuw maar tot afbraak is besloten. Deze eeuw is toch al berucht om wat er aan vroegere bouwcultuur teniet is gegaan. Men heeft het geld niet meer om fraaie land- en buitenhuizen uit de 17e en 18e eeuw te onderhouden en men heeft het er ook niet meer voor over. Wat dat betreft past de ondergang van ons grote buitenhuis precies in de tijd. Het Torenhuis wordt uiteindelijk de Torenwurf en zelfs dat moet bij de grote ver kaveling in de 20e eeuw worden uitgewist. De sloop van het huis dateren we, op basis van enkele topografische kaarten, grofweg tussen 1869 en 1877. Daar willen we voorlopig even niemand persoonlijk op aanspreken. Maar je wordt soms wel een beetje treurig van al dat verdwenen culturele erfgoed. Misschien, heel misschien zijn de leeuwenkoppen op de toegangspoort van een voor malige kwekerij tussen de nummers 35 en 37 aan de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp oorspronkelijk afkomstig van het Torenhuis alias het Leeuwhuis. Ze zouden naar verluidt van een 'gesloopt herenhuis' afkomstig zijn. Dat zou dus heel aardig kunnen kloppen, maar het is natuurlijk een wel zeer schrale herinnering Jan Keuken en Annet Klomp-Keuken (Gebruikte gegevens zijn vnl. afkomstig uit diverse akten van zowel het Region. Archief Alkmaar als het Prov. Archief Haarlem. Verder uit 'Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot' door P. Dekker en van mevr. H. Dibbits van het Meertensinstituut). Kaartbeeld uit 1877 met het Huijsmansdijkje, de Noordersloot en aangrenzend een boomgaard zonder Torenhuis, maar wel met een boerenhuis op het z.g. buiten terrein. Helemaal rechts zien we de nog doodlopende Westerweg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 15