c aanbouw(?) zelfs na 1776 gesloopt en daarom op het kadasterkaartje uit 1819 niet meer aanwijsbaar. Wie zal het zeggen. Wisselende eigenaars Pieter Aariensz. Schuijt blijkt nu de nieuwe eigenaar, maar naar het zich laat aanzien voor korte tijd. Want in 1780 overlijdt er ene Antje Com. Luijt in het Toomhuis, niet als weduwe van Pieter, maar van Gerrit Jansz. Bakker. En ze is daar kennelijk geen logé, want in 1825 verkopen de erven Ariën Bakker en Trijntje Koning 'de boeren plaats genaamd het Torenhuis' aan drie personen: Frederik Pluis, broodbakker aan de Hoogzijde, Cornelis Wit, landman en Abraham van Exter, eveneens landman. Het voormalige buitenhuis is intussen bezwaard met een hypotheek van 2000 gulden (ten laste van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen). De ruim 19 bunders en de behuizing worden voor 2688 gulden verkocht. Het Torenhuis gaat een paar maanden later al naar Ariën Groot, landman en wonend te Nieuwe Niedorp. Volgens het kadaster bezit hij dan in 1832 het huis met boomgaard en tuin plus twee zogenaamde 'rietsloten'. Die rietsloten zijn de restanten van de vijver(s) uit 1776 en de mogelijke singelgracht uit nog vroegere tijden. (Een boom gaard met tuin bij de buitenverblijven werd meestal een 'plantagie' genoemd). Een op het z.g. buitenterreingelegen boerenhuis is met tuin in 1832 in handen van Sijvert Bakker. Maar in 1833 blijken Simon Bak en Jan Langedijk de eigenaars te zijn die het op hun beurt weer verkopen aan Jan Cornelis Bakker die het trouwens in 1834 alweer overdoet aan ene Thijs Groot. Het verhandelen van de landerijen laten we hier maar buiten beschouwing omdat het ons natuurlijk in de eerste plaats om het erf met de gebouwen te doen is. Wanneer het boerenhuis of zijn eventuele voorganger op het buitenterrein gebouwd is blijft helaas nog volstrekt onduidelijk. Nieuwe gegevens en antwoorden leveren nu eenmaal altijd weer nieuwe vragen op. Dat houdt 't spannend.. -12- Het huidige stolpboerderijtje op het z.g. buitenterrein van het voormalige Toornhuijs aan de Valbrugweg

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 14