Twee secreten Er wordt in de akte, die weer in Utrecht door Mr. Lobbrecht wordt opgemaakt gesproken over een 'Heere Huijsinge met de boerewooninge en al het geene daar op aard- en nagelvast is als 'de boet, het schuijtehuijs, twee secreten (plees), de gelderij (galerij), thuijnhuijs plus alle landerijen'. In hetzelfde jaar wordt door Pieter Stroomer alles verkocht aan Pieter Aariensz Schuijt onder Oude Niedorp 'op de Zijdewind' waarbij gesproken wordt van 'een huijs genaamd het Toornhuijs met desselves Erve, Thuijn, Boomgaard en Boed met wat daaronder depenteert mitsgaders verscheijde Perceelen zoo Groed - als Zaadland (gras - als bouwland) tezamen voor 4620 gulden. Daarbij komt dan nog zo'n 270 gulden aan kerkegeld armengeld, en de zogenaamde 40e penning. Over een boerenwoning wordt niet gesproken. Waarschijnlijk is die hier (nog) onderdeel van de heerehuijsinge. Vandaar dan ook de twee aparte secreten. Op de 24e oktober 1776 eindigt het aristocratische bezit met als getuigen de schepenen Jasper Koeman en Jan Kant en als bezegelende schout Cornelis Denman (die waar schijnlijk wel familie zal zijn geweest van Homfredus). Alles wordt 'publiek' verkocht. Op de negen uitgebreide inventarislijsten worden de volgende locaties genoemd: 'de boed, de vijver, 't tuijnhuijs, de galderij, de houten kamer, de bedsteed, 't portaal, de eetkeuken, de vaste kas(t) naast genoemde bedsteede (verdeeld naar onder en boven), de solder boven de eetkeuken, de kookkeuken, de solder boven deze keuken, het vaatenhuijs, de inreede op de darsch, 't trapkamertje, 't portaal op solder, de vlieringsolder, de solder aan het end van de darsch, de koper- en tinkas(t) op voor noemde solder (waarbij koper, blik en houtwaren apart zijn vermeld), de slaapkamer, de bedsteede in de slaapkamer, de beddekas(t) ook weer verdeeld in onder en boven. De diverse meubelen en 'huijssieraden' verraden een zeer aanzienlijke inrichting! Het lijkt misschien een beetje te veel van het goede om hier alle genoemde voorwerpen uitgebreid weer te geven en daar ook af en toe het nodige commentaar op te geven. Aan de andere kant is het misschien juist aardig om zo'n aristocratische inboedel uit die tijd en uit onze gemeente eens in z'n geheel ten tonele te voeren. En met een klein lettertje hoeft dat niet al te veel plaats te kosten. De Inventaris van het Toornhuis In de boet: Een speelwagentje met een lange stok en lamoen, een kruiwagen, een gerieftrap (een losse trap?), een teervaatje, teerpotten en kwast. In de vijver: een modderpraam. In 't tuinhuis: 2 schildwachten 1 snoeibeitel, 1 kapper (rietkapper) en moddernet (om te baggeren), 1 hanenhok, (kippenhok?) 1 hijsblok met touw, 2 muizenvallen, 1 trekstok met een lijn, 1 heinhaak (voor verwijderen van riet), 1 schoffel, 1 klauw, 1 kloet, 4 roeiriemen v.e. schuitje, 1 roer, 1 helmstok, 1 marsbank 1 spaatje, 1 paal v.e. zonnewijzer met 1 zonnewijzer van steen, 30 a 40 tuinstokken, 1 stokdweil, 1 luiwagen, 2 schrobbers met stokken. In de galerij: 1 pedestal met een pot, 1 geschilderd houtje (paneeltje?), 1 gladde plaat met koperen poten, 1 dito staander (soort kapstok?), 1 schilderij, 8 notenhouten stoelen met leren zitting, 2 dito sokkerdanen (kostbare houtsoort), 1 bank blauw geverfd, 4 ijzeren gordijnroeden, 2 hengelstokken. In de houten kamer: 1 eiken kabinet met een pot daarop, 6 gladde stoelen, 5 schilderijen van verschillende grootte, 4 prenten met lijsten, 2 gerridons (ronde penanttafeltjes), 1 vierkante tafel met vier poten, 1 kleed, 1 achtkantig theeblad, 1 stofbezem, 1 stoffer, 1 trap voor de bedstee, 1 vierkant theetafeltje met vier poten, 1 driepotige ronde tafel, 1 dito kleiner. In de bedstee: 4 schilderijtjes met een oude spiegel, 1 kapotte schilderijlijst, 2 schraagjes, 1 doos met kranten,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 11