Hofsteeden Jacob Adriaansz. Neef, bode van de Zijpe, krijgt volmacht om allerlei bezittingen in de verkoop te brengen. In de eerste plaats de hierboven genoemde 'Hofsteede met zijn huijzen' aan de Grote Sloot bij Burgerbrug, dan een boerderij met ca. 24 ha land aan de Belkmerweg en verder de Hofsteede 'De Vijver' met een boerenhuis te Egmond aan de Hoef en nog diverse percelen, zowel in De Zijpe als bij Bakkum en Castricum. Vervolgens onze Hofsteede 'Het Toornhuis' met zo'n 18 morgen lands (ca. 1514 ha) gelegen 'onder den geregte van Nieue Niedorp'. Verder een Hofsteede genaamd 'De Morrebeek' en nog een klein stukje land dat 'Het oude Hoffsteedje' wordt genoemd, gelegen aan de Nieroper wegh. De veiling vindt plaats in De Oude Schuttersdoelen in Alkmaar. Zo gaat in 1740 de 'huismanswoning' met 33 geersen (een kleine 9 14 ha) in de Oostermoerbeek naar oudburgemeester Jan Jansz. Koeman. We hebben hier dus te doen met Hofsteede 'De Morrebeek', het latere Veldhuizen. Het laat zich aanzien, dat ook 'De Morrebeek' oorspronkelijk tot de buitenhuizen met heerschapsvertrekken kan worden gerekend! Waarom Jan Jansz. Koeman uit de bekende Niedorper Koeman-familie er belangstel ling voor heeft? Ach, een en ander grenst al aan zijn bezittingen. Misschien vandaar. De vierschaar of de gerechte Omstreeks 1740 wordt 'Het Toornhuis' ook wel toepasselijk 'Het Leeuwhuis' genoemd en blijft het nog geruime tijd in de familie. Hillegonda Catharina de Leeuw, de weduwe van Bruno van Cleeff blijkt nu de eigenares. Als zij sterft is haar dochter uni verseel erfgenaam. Dat is Catharina Elisabeth van Cleeff, 'douairière' oftewel adellijke we duwe van ene Mr. Arnoud Ram. In 1776 is het zover: Het landgoed van Gosewinus heeft hier dan pre cies een eeuw onder de Leeuwen geressorteerd. Het Toornhuis wordt te koop aangeboden. Pieter Stroomer, meestertimmerman uit Veldhuizen nü, oostelijk van de Moerbekerweg Lutjewinkel, wordt belast met de algehele afhandeling. Dat houdt ook in dat hij de nog verschuldigde huurpenningen van Homfredus Denman dient te ontvangen van zowel 'huijsinge en hofsteede genaamd Het Toornhuis' als de bijbehorende landerijen. Bovendien moeten alle nodige reparaties door Homfredus worden uitgevoerd en nog diverse belastingen betaald. Zo niet: dan krijgt hij te maken met 'de vierschaar of de gerechte!'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2002 | | pagina 10